בכי רע

עמוד:312

החיים הוכיחו זאת . הציונות שילמה מחיר יקר על שלא רצתה להתחשב באזהרותינו . אנו חוזרים ומזהירים : ההנהלה הזאת לא תשיג מאומה , היא אינה שואפת להשיג , אינה מסוגלת , אינה יודעת ואין לה תכנית איך לשאוף להשיג , המצב ביש מאוד . ועדת החקירה הורכבה כן ; שאת האמת לא תלמד ממנה אנגליה . העניין אינו תלוי בשלושת חברי הפארלמגט י — אם כי גם מבחירתם עולה משהו בלתי נעים . עיקר העניין תלוי ביושב ראש ובמזכיר . היושב ראש — לשעבר פקיד משרד המושבות 1 המזכיר — פקיד בשירות . על פעולותיהם של השלטונות המקומיים אחראי משרד המושבות : על הוועדה לחוות את דעתה על משגי המשרד וממוניו — ושני התפקידים המכריעים הללו בוועדה נמסרו אף הם לידי פקידים ממונים מטעם אותו משרד . היושב ראש הוא , בהתאם לתפיסה האנגלית , אדון החולש על כל העניין ; אפילו מבחינה פורמאלית , אם יסכים עמו אחד משלושת חברי הפארלמנט , מבטיח קולו של היושב ראש את הרוב . ואילו הסגנון , שבו ינוסחו מסקנות הוועדה , כלומר השאלה , מה יודגש ומה יטוייח , — הוא עניינו של המזכיר . משרד המושבות כבר ביטח את עצמו . לתעלול כזה לא ציפו אפילו רואי השחורות בלונדון . באנגליה ברור לכל — לכל , בלי הבדל מפלגה , גם ליהודים וגם לנוצרים — ברור , שהוועדה הוקמה לשם מטרה אחת ? לטהר את המינהל בארץ ישראל , והיא אכן תטהר אותו . לפקפק בכך , לקוות לתוצאה אחרת הוא כבר לעת הזאת דבר הסר היגיון . המסקנה נקבעה מראש . היה אפשר למנוע זאת — על ידי מאבק ; אך לא מנעו , ולעת הזאת כבר נתאחרה השעה . לא מדובר כאן רק ברצון "להציל את כבודו" של משרד המושבות . בסופו של דבר יכלה ממשלת הפועלים לומר , שהיא אינה אחראית לתנאים שנוצרו על-ידי ממשלת השמרנים . אבל בין החסרונות הלאומיים של הציבור האנגלי ישנו חיסרון אחד , שכינוהו — בהחלט שלא כדין — במושג ערב לאוזן י " לויאליות . " מתכוונים בכך לא לנאמנות לרעיון , לעיקרון , לאמת , אלא בפש טות : בכל מקום שניתן , יש להגן על אלד , שהם "משלנו , " בין שהם צודקים לבין שהם אשמים . זאת הם מלמדים גם את ילדיהם בבית הספר , ומשום כך הם מפריזים בחשיבות המוסרית החינוכית של אותם סוגי הספורט , שבהם 1 ב 13 בספטמבר 1929 מינה משרד המושבות ועדת חקירה "להתחקות על הסיבות הישירות שגרמו להתפרצות המאורעות בארץ ישראל ולהמליץ על הצעדים הדרושים 1 למנוע את הישנותם . ' חבריה היו : סר ואלטר שאו ( יו"ר , ( סר הגרי באטרטון , נציג השמרנים , מוריס הופקין , נציג הליבראלים והארי םנל , נציג מפלגת העבודה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר