דרישותיו של הוועד הפועל של ברית הציונים־הרוויזיוניסטים

עמוד:310

( ד ) שיקומו של הרכוש היהודי שנהרס ומתן פיצויים על הנזק הפיסי והמוסרי שסבלו היהודים , על חשבון אוצר ממשלת ארץ ישראל והציבור הערבי שהשתתף במעשי הרצח ובביזה . 3 הכרה נחרצת בכותל המערבי ובאיזור המערבי כבאיזור המיועד בלעדית לפולחן היהודים ; 4 ( א ) פרסום הצהרה על ידי ממשלת בריטניה , המאשרת את התחייבותה לסייע באופן פעיל להקמתו של הבית הלאומי היהודי , להנהגת משטר מינהל חדש , שיסייע להתיישבות יהודית נרחבת , והמנסחת מפורש 1 ת את זכויותיה של הסוכנות היהודית ; ( ב ) פתיחתו של עבר הירדן לעלייה יהודית ולהתיישבות ; ( ג ) ביטולו של "הספר הלבן" של צ'רצ'יל סמואל משנת ; 1922 ( ד ) קביעת העיקרון של עלייה יהודית חופשית ; ( ה ) הקמת , Palestine Civil Service שיוכשר באופן מיוחד להבטיח את שיתוף הפעולה מצד הממשלה במפעל הבניין הציוני ( 6 ; יש להציע לכל הפדרציות וההסתדרויות הארציות לכנס במשך אוקטובר ועידות , שיאשרו את הדרישות הנ"ל ; ( 7 אותן הדרישות צריכות להיות מאושרות על ידי עצרות פומביות , שיש לזמנן בכל מרכזי העולם היהודי . ( 8 ולשם דרישות אלו , שיוגשו בצורת עצומה לממשלת המאנדאט , יש להחתים את יהודי כל העולם . מנגנון פקידות ארץ ישראלי .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר