דרישותיו של הוועד הפועל של ברית הציונים־הרוויזיוניסטים

עמוד:309

הצעות שהוגשו לוועד הפועל הציוני ( 1 יעז לכנס את הקונגרס הציוני המיוחד לא יאוחר מדצמבר ( 2 ; 1929 יש לערוך את הבחירות לקונגרס המיוחד לא יאוחר מנובמבר ש"ז ; ( 3 עד לבחירתה של הנהלה חדשה על ידי הקונגרס המיוחד , צריכים כל ענייני ההסתדרות הציונית , זולת אלה המוזכרים בסעיף , 5 להימצא בידי ההנהלה הנוכחית , שנבחרה על ידי הקונגרס ה ( 4 ; 16 כל העלולות בעלות אופי מדיני , בייחוד אלו , שעשויות להיות כרוכות במשא ומתן עם הממשלה הבריטית , עם המינהל בארץ ישראל או עם חבר הלאומים , וכן המשא ומתן בשאלות אלו , צריכים , להימסר בשלי מותם ובאורח בלעדי , בפרק זמן שצויין בסעיף , 3 לניהולה של ועדה מדינית מיוחדת , המורכבת כלהלן : שלושה נציגים של האופוזיציה הציונית שלושה נציגים מטעם ההנהלה ואחד — ממונה על פי הסכמת שתי הקבוצות הללו . ( 5 התכנית , שעל פיה צריכה להיות מודרכת הוועדה הנ"ל ומוסכמת על הוועד הפועל הציוני , מקיפה את הדרישות שלהלן ו 1 ( א ) הפיכתה של ההגנה העצמית היהודית בארץ ישראל לחוקית ; ( ב ) הקמת יחידות צבאיות עבריות בארץ ישראל , שיהוו חלק מחיל המצב המקומי , בפיקוד בריטי , והמוחזקות על ידי האוצר של ממשלת ארץ ישראל ; ( ג ) פיזורה של חטיבת הספר הצבאית העבר ירדנית , המוחזקת במידה ניכרת על ידי משלמי המסים היהודים , ובו בזמן מהווה איום מתמיד על בטחונה הפנימי של ארץ ישראל . ( ד ) ארגונה מהדש של המשטרה בצורה כזאת , בין השאר , שהשמירה במושבות ובנקודות יישוב יהודיות תהיה אד ורק בידי יחידות משטרה יהודיות ; 2 ( א ) שיגור ועדת חקירה בלתי תלויה בשלטונות המקומיים ובעלת סמכות נרחבת , כדי לברר את אשמת האנשים , הנושאים באחריות למאורעות , ולחקור את אופן יישומו של המאנדאט ואת אופיו של המשטר ; ( ב ) יש להעניש את כל הפקידים והאנשים האחרים , המעורבים במאורעות והאחראים להם ; ( ג ) השעייתם המיידית מן השירות , לתקופת החקירה , של כל הפקידים , שפעילותם עומדת להיחקר על ידי ועדת החקירה ;

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר