מתוך יומן ארץ־ישראלי:

עמוד:306

האנגלית היא קודם כל מפלגת פועלים אמיתיים . מעמד המשכילים כאן הוא שכבה דקה מאוד , חדשה יחסית , שעדיין לא התמזגה כל עיקר עם המוני העם . החלוקה בין ה"ג'נטלמנים" ובין "עמך , " שהיא בכלל חריפה באופן יוצא מן הכלל באנגליה ( להם גם מבטאים שונים , ( עדיין גם כן מורגשת מאוד במפלגת העבודה ! וכמובן , קיים עוד חוסר אימון אינסטינקטיווי . מבין הנואמים , בייחוד כשיש צורך במיניסטרים , מעמד המשכילים הוא בראש התור , אולם שולטים במפלגת הפועלים אנשים פשוטים , אנשי עמל יום יומי קשה , ומזכירים מנהיגים , שיצאו מקרב אותם חוגים . חוגים אלה פשוט אינם מתעניינים בציונות ואינם יודעים עליה ולא כלום . הם , בדרר כלל , גם אינם מתעניינים בשאלות "האימפריאליות . " האם פירוש הדבר , שהם "נגד האימפריאליזם" — זוהי שאלה אחרת ! אני מטיל ספק רב בכך , שהמוני פועלים יסכימו , למשל , " להחזיר" את הודו או מצרים . אם אלו כבר ישנן בכיס , שיישארו בו . ואולם לייגע את מוחם בכך , כיצד ומה היה ראוי לארגן מחדש בנחלאות שמעבר לים , שעצם שמותיהן אינם ידועים תמיד לפועל ( ומי מסוגל לזוכרם ) — חובבים כאלה של חשיבה אימפריאלית יש הרבה בקרב השמרנים והליבראלים , אך מעט מאוד בקרב הפועלים . ידידינו יהיו במובן זה מבודדים לגמרי . אף על פי כן , ניתן היה לעשות הרבה , אילו היה רק מצוי מישהו לשם כך . דווקא משום שלהמוני הפועלים שאלות אלו הן עוד חדשות , והם עצמם קשורים להבטחות הישנות , אין הם מסו רסים על ידי מסורת , — אילו רק ניתן היה למשוך את תשומת לבם לארץ ישראל , להכניס את בעייתנו לשדה ראייתם , יתכן שהיה ניתן ליצור אווירה אוהדת , ואז היתר . יכולה ממשלה ידידותית לקדם את העניין . אולם "למשוך את תשומת הלב" של המוני עם או , לפחות , של מנהיגיו השכיחים — זאת לא ניתן לעשות על ידי מאמרים , לשם כך יש " לפעול , " דרוש מה שאנו כינינו אי אז מיתקפה מדינית . יום רביעי כאן מנחשים עתה רבים ו מה טיבו , בעצם , של הנציב העליון החדש שלנו ? י מצד אחד , הוא נחמד מאוד ומסביר פנים ; מצד אחר , במשך שישה חודשים עולל הוא לנו יותר רעה מאשר פלומר במשך שנים . בימיו החריף סכסוך " אינפיאט , " בימיו כמעט שחוסל עד תום שלטונה העצמי של תל אביב ; בימים אלו — דבר פעוט חדש : ראשון לציון ועוד שורה שלימה של מושבות גדולות הועברו מטיפולו של המחוז המינהלי שביפו למחוז רמלה , וברמלה אין בכלל 7 צ'נסלור , סר ג'ון רוברט , שימש בתפקיד הנציב העליון השלישי בארץ ישראל בשנים . 1931-1928

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר