מתוך יומן ארץ־ישראלי:

עמוד:305

מהותם של הדברים . והוא הדין לעבר הירדן : אם יישאר שם הרוב הערבי , יצטרף עבר הירדן לפדרציה הערבית העתידה ; כדי שגם הוא יישאר בריטי , גם שם יהיה צורך ליצור רוב יהודי . כל תכליתה של האגודה בשבילנו היא בזה , שהיא עומדת על בסיס האינטרס הבריטי נ כל הצרה שלנו עד כה היתה בכך , שידידינו באנגליה התחנכו ברוח הימאניות מופשטת , והציונות הוגשה להם בבחינת מעשה 'שירית , שלא על מנת לקבל פרס , לטובת עם ישראל המסכן . אם תתגלה האגודה שאינה בת קיימא בעולמו של הקדוש ברור הוא , יהיה פירוש הדבר , שאין לנו דרך אחרת עם אנגליה , והתוצאות לשני הצדדים תהיינה בלתי נעימות . קבוצה של בני ארץ ישראל , שהחליטה להיענות לאגודה ולתמוך בה מכאן ואילך , עלתה איפוא על דרך נכונה . ה . הכחירות באנגליה יום שני הבחירות באנגליה לא עשו רושם גדול בארץ ישראל . על כך , שצפוי מיניסטריון הפועלים דיברו זה מכבר . אולם ארץ ישראל זוכרת את מיניסטריון הפועלים הקודם , וזוכרת , שלא נשתנה כאן אז שום דבר לטובה . כפי הנראה , המצב בארץ ישראל אינו תלוי בהרכב הממשלה , אלא בכך , מי מסוגל ומי אינו מסוגל , או אינו רוצה , לשאוף להשיג משהו . כאן הכל מבינים ו אצלנו , במצב רוחנו הנוכחי , אין מי שישאף להשיג משהו . מכל מקום , בקרב החוגים הציוניים הרשמיים אין בנמצא איש כזה ; ומה שנוגע לאדונים מקרב הסוכנות היהודית , הרי אפילו בעיני התמימים שבכאן אין הם מוחזקים בגדר לוחמים מדיניים . יום שלישי ועוד על קאבינט הפועלים : מאקדונאלד , כמובן , מתייחס ברצון בולט אל הציונות ומבין אותה היטב ו סנואודן ° ומרת סנואודן גם כן ; ודג'ווד — מובן מאליו . אולם , אם לספור אחד אחד , הרי היו לנו במפלגה השמרנית יותר ידידים נודעים . אולם חשובות עוד יותר הנסיבות האחרות . מפלגת העבודה 5 רשימה זו דנה בבחירות הכלליות שנערכו בבריטניה בשנת 1929 ואשר בעקבותיהן נבחר רמזי מאקדונאלד לראש ממשלה מטעם מפלגת העבודה בפעם השנייה . ממשלת הפועלים הראשונה , אף היא בראשותו של מאקדונאלד , קמה בשנת 6 . 1924 סנואודן , פיליפ , ( 1937-1864 ) מדינאי בריטי , סוציאליסט , שימש שר האוצר בשתי ממשלות הפועלים ב 1924 ו . 1929

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר