ברית טרומפלדור

עמוד:296

שלהם וקיבלו החלטה < ברית טרומפלדור אשמה . החלטה זו , שנבעה , כביכול , מ"מועצת העיר , " הועברה מייד במברקים לעולם כולו . אך איש לא טלגרף , כי למחרת היום פרסם חברו של ראש העיר , ישראל רוקח , בעיתונים הכחשה רשמית , בה נאמר ברורות , כי הוועדה אינה ועדה , החקירה אינה חקירה וכי מועצת העיר אינה אחראית ל"החלטה" שנתקבלה . לאחר מכן תבעה הנהלת ברית טרומפלדור את העיתון ה"שמאלי" "דבר" לבית דין של כבוד . נקבעו שופטים משני הצדדים . אולם ה"שמאליים" דרשו , כי המשפט יתנהל בפומבי , כלומר , ( כלשון הדרישה ממש , ( "כדי שיוכל להיות נוכח כל מי שירצה . " בתנאי ההווי של תל אביב , פירוש הדבר , לערוך את הישיבה באווירה מסוערת , קולנית מאוד ובלתי פוסקת . עד לצאתי מארץ ישראל לא נמצא ב"ארץ הקודש" שום עסקן ציבור , שהיה מוכן ליטול על עצמו תפקיד של בורר עליון בנוכחות מקהלה כזאת . אך אולי עוד יימצא . אני חוזר אל שאלת המסע לעתיד לבוא . סימניו הראשונים כבר נתגלו במחנה המתאים של העיתונות הציונית , ויש לצפות בבטחון גמור להמשך מטר הגידופים . אני חוזר ואומר , אין בו כדי להזיק . אך אין הנוער מרגיש בנעימים כשמסיתים אותו . להשיב על הטענות אין הוא עצמו מסוגל . ברית טרומפלדור אינה עשירה בפובליציסטים , ובכלל אין יעודה בפובליציסטיקה . משום כך על הרוויזיוניסטים להיחלץ להגן בכל המרץ על הנוער שלנו . הקשר בין ברית הציונים הרוויזיוניסטים לבין ברית טרומפלדור מעורר שאלה מאוד עדינה . באידיאולוגיה של ברית טרומפלדור יש שני יסודות — החלוצי והספורטיווי ; בינתיים לא בכל ארץ שווה יחס המזיגה בין השניים . בארץ ישראל , למשל , גובר היסוד הראשון , וכן בפולין ובצ'כיה , ואילו בלאטוויה , בארגון ( הוותיק ) שיש לו חוות לימוד משלו , ליד ריגא , — הדבר החשוב ביותר הוא החלוציות החקלאית . אולם אסור לראות ולא צריך לראות לא את הנוער החלוצי ולא את הנוער הספורטיווי — כחלק ממפלגה מדינית . לפי תקנון ברית טרומפלדור אסור להן לדרגות הנמוכות בכלל להתערב בענייני המדיניות הציונית ; רק חברי הקבוצה הבוגרת ( דרגה ג , ( ' שעמה נמנים בני 18 ומעלה , שהוא גיל המקנה זכות בחירה להסתדרות הציונית , מקבלים חינוך מדיני ברוח הרצליאנית טהורה ( למעשה נמנים כל "הבוגרים" האלה , כיחידים , עם חברי ארגונים רוויזיוניסטיים . ( בדרך כלל , מובן , שברית טרומפלדור הינד , פרי רוחו של הרוויזיוניזם , אך באותה מידה אין ספק גם ,

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר