ברית טרומפלדור

עמוד:295

זה לא יזיק . התקפות אלו של העיתונים עשויות רק להוציא לה מוניטין , אם אמנם מדובר בארגון שיש בו כוח חיים . ראינו זאת זה לא מכבר בארץ ישראל : הצעקה , שהקימה העיתונות ה"שמאלית" לאחר ההתנפלות על המועדון בתל אביב , בו נשא את הרצאתו ביידיש תייר כל שהוא , בעל כושר מליצי , העלתה באורח בלתי צפוי לברית טרומפלדור גל מגוייסים חדש ! ואולם , עם זאת , לא מן הראוי הוא להחריש אל מול המולת האיבה ולהתחמק מתשובה . דרך אגב , בעניין אותה התנפלות על המועדון בתל אביב , — רק לעיתים רחוקות מזדמן לשמוע כל כך הרבה שקרים , ומה עוד , בלא ספק , שקרים מדעת , כפי שהופרחו על ידי ה"שמאל" במקרה זה . ההתנפלות אכן אירעה ; עד כמה ניתן למנוע ועד כמה בלתי נמנעות הן תופעות כאלה בתנאי ארץ ישראל , בזאת עוד נדון בפעם אחרת . אולם לברית טרומפלדור לא היתה כל שייכות למאורע זה . ההתנפלות אורגנה , כפי שידוע הדבר היום לכל בא"י , על ידי ארגון אחר , לגמרי לא "מילטאריסטי , " ואפילו לא ארגון העוסק בענייני ספורט , ולא עוד אלא שבראשו עומד אחד המתנגדים המושבעים לרוויזיו ניזם , — אחד מחסידי המסורת האחד העמית המובהקים . למעלה משישים איש השתתפו בהתנפלות ; ביניהם היו רק ש י ש ה צעירים , ששמותיהם מנויים ברשימות ברית טרומפלדור ( כפי שנימנו גם כמה אנשים ברשימות מפלגות ה"שמאל ; ( " אולם ביטאוני הסוכנות המורחבת הזדרזו להודיע מיד , שכל זה " אורגן על ידי ברית טרומפלדור . " במועצת עיריית תל אביב הוצע לבחור ועדת חקירה . הכל הסכימו לכך פה אחד וניגשו לבחירת חבריה . דרכן של ועדות כאלה שהן נבחרות על בסיס פאריטטי ( כלומר , ייצוג שווה לכל המפלגות , ( והנה דווקא זאת לא רצו ה"שמאליים ; " והואיל ובמקרה היוו הם באותו ערב את רוב חברי המועצה , נבחרה ועדה בעלת רוב "שמאלי . " באותו מעמד הודיע המיעוט , כי בתנאים כאלה אין בדעתו להשתתף בישיבות הוועדה , והנהלת ברית טרומפלדור הודיעה , שלא תשלח לוועדה כזאת שום עדים . למרות כל זאת , התאספו חברי ה"שמאל" של הוועדה , הכריזו על כי הם מהווים קוורום , שמעו את העדים ה"שמאליים" י מדובר בהתנפלות שנערכה על אסיפת "פועלי ציון , " ואשר הושמעו בה נאומים ביידיש . ההתקפה נעשתה ביוזמת "גדוד מגיני השפה , " אך בחלק מן העיתונות " ) דבר" ו"הארץ" מיום 7 באוקטובר , ( 1928 הוטלה האשמה על בית"ר . ראשי בית"ר הכחישו כל שייכות להתנפלות " ) דואר היום" מיום 8 באוקטובר , ו"הארץ" מיום 9 באוקטובר , . ( 1928

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר