ליובלם של זלטופולסקי וניידיץ'

עמוד:293

המכשיר האפשרי היחיד לשם ארגונה ופיתוחה של התעשייה : ומה הטעם איפוא להתחרט ? יש להתגאות בה ולא להתחרט . ודבר זה נכון עוד פי עשרה , כשמדובר בציונות וביישובה של ארץ ישראל . להתפאר — אין פירוש הדבר להתרברב . אילו התייהרה הבורגנות הציונית בכך , שהיא "הכל" או אף " העיקר , " היתד . זו שטות י כאותה שטות , שהיו מתייהרים בה , למשל , קבוצות חברתיות אחרות בציונות . ואולם שטות גדולה עוד יותר מזו היא להרכין את הראש , להרים את צווארון האדרת , להלך על מדרכה סמוך יותר לקיר ולהצטדק : סליחה , אין אני סוחר ובעל חרושת , ותפקידי זעום . שקר וכזב : תפקידך גדול הוא ובלעדיו הוא לא ייעשה . ועוד עלי לומר , — לא על בעלי היובל , אלא על הטיפוס : היהדות הרוסית י על כך נאמר כבר רבות , ובשבילנו , יהודי רוסיה שבגולה , הוכרעה השאלה : זה מכבר חלף אותו זמן , בו ראינו את עצמנו מעמד נחות ואת אחינו המערביים כמעמד עליון . וגם אחינו המערביים , דומני , מתחילים לעיין מחדש בהערכה מיושנת זו . ואף על פי שהם עדיין שומרים על עליונותם , שאין חולקים עליה , בשאלה , איזו עניבה יאה לענוד לתלבושת זו או אחרת , הם מתחילים ללמוד מאתנו כמה דברים אחרים , הנוגעים לדרך החיים , אולי חשובים יותר . יהיה עליהם וגם עלינו ללמוד עוד זמן רב : חוששני לומר , שהם יצטרכו ללמוד זמן רב משיידרש לנו . ואם רוצים אנו להביא את לימודנו עד גמר ואת תלמידינו עד לתעודת בגרות , הרי התנאי הראשון הוא r לא לפזר את הכת שלנו , לא להידחק , לא להתמזג . להתחבר — כן , אך לא להתמזג . דבר זה אינו מנוגד לרעיון אחדותו הלאומית של עם ישראל ! נהפוך הוא , תחימה ז 1 תסייע לנו לשמור על "נדוניה" מיוחדת של כל קבוצה בשביל מיזוג אפשרי בעתיד , שצריך להיות מורכב מערכים אמיתיים של כל הקבוצות ... קיצורו של דבר י גם בחלק זה של נאומי — אותה מחשבה : להתפאר ! לנו , יוצאי רוסיה , יש במה להתפאר . יש לנו הכישרון , אומץ הלב והרצון הבלתי מנוצח . אי אפשר להכניענו ולא לשוברנו . אם נטולטל על ידי סערה למדבר , לסבך יער ואף לקרקע הים , נבקיע לעצמנו דרך או נצוף , וכעבור שבוע ימים נדבר דברי שנינה כמקודם וגם נשתדל להשיג בעקשנות את מבוקשנו כמלפנים . וגם לנו יהיו חתני יובל , ששירותם הציבורי אף לא הופסק לא על ידי סערה , ולא אסון ומעמד הפליטה שלהם . לא את חתני היובל הללו יש לברך , אלא את עצמנו .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר