ה"מלווה"

עמוד:285

ומיליונרים במקום עסק ; כזה הוא הר הצופים , כזאת היא הקומדיה עם הסוכנות היהודית . ובסך הכל תמימות היא לחשוב , כפי שחושבים אחדים מן הציונים הטובים הללו , כאילו בעיסקה כזאת תהיה "הצלחה מדינית" כל שהיא . גם זה דמיון שווא . איני חולק על כך , שהאפשרות עצמה לדבר ברצינות על מלווה באמצעות חבר הלאומים מוכיחה , שיש להסתדרות הציונית השפעה מדינית ניכרת : אדרבה , טעננו זאת מכבר , שהציונות חזקה מבחינה מדינית הרבה יותר ממה שמניחים הציונים עצמם . ואולם אסור , חסר טעם ומצער לבזבז השפעה מדינית גדולה על עיסקה , שבהיקפה הכללי של המשימה הציונית לא תהיה אלא דבר של מה בכך , אך בו בזמן היתר . נותנת למלכים ולנשיאים ולשרים זכות לחשוב , שהם נפדו מאתנו בקלי קלות , בשעה שלא היתה נותנת לציונות לאורך ימים אפשרות של פנייה אמיתית , בעלת ערד מלא , אל העולם התרבותי למען סיוע אמיתי ובעל משקל מלא בעניין פתרונה של כ ל בעייתנו ההיסטורית . 1 הכוונה לכל הכרוך בהקמתה של האוניברסיטה העברית על הר הצופים בירושלים .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר