ה"מלווה"

עמוד:282

כזה , ככל שיהא המלווה "צנוע" יותר , כן ייטב . אם בנק פרטי ייווכח , בניסיון צנוע ראשון , שאנו משלמים בדייקנות והשתמשנו בכספים ב & ום ^ כל , אז אחר כך , כעבור זמן מה , ניתן יהיה לעשות גם את הצעד הבא . לשם כד קיימים בנקים פרטיים , וזוהי דרכם . אופי אחר לגמרי יש למלוות הנעשים באמצעות מוסדות מדיניים ו במיוחד באמצעות חבר הלאומים . חבר הלאומים אינו מוסד של אשראי , שבו אפשר לקבל "הלוואות קטנות" כל שלוש שנים , ועוד בסדר מודרג : עתה — קצת , כעבור שנים מספר ( אם בעל החוב משלם בדייקנות ) יותר , ואחר — עוד יותר . חבר הלאומים לא נוצר לשם כך . הוא אינו אלא ברית מדינות לפתרון בעיות בעלות אופי בינלאומי , ועם זה — ברמה מדינית . הוא , כפי שראינו , אינו מסתלק , בכלל זה , גם מפתרון בעיות כספיות ; אך הוא עושה זאת לא לפי אותה שיטה ולא על סמך אותן אמות מידה , כמו הבנקים הפרטיים . ניתן להגדיר את אופיין של עסקות האשראי של חבר הלאומים על ידי שתי דוגמאות בולטות r המלוות האוסטרי והיווני . כשאיימה על אוסטריה התמוטטות כספית , ארגן בשבילה חבר הלאומים מלווה : לשם הצלת מדינה שלימה . כשהציפו פתאום את יוון , שקופת האוצר שלה היתה מדולדלת עקב עשר שנות מלחמות , כמעט מיליון וחצי פליטים , שלרובם לא היתר , פרוטה לפורטה , שוב הסדיר חבר הלאומים מלווה : ושוב נעשה הדבר לעניין בעל היקף וממרים ממלכתיים , לפתרון בעייה חריגה ויחידה במינה . מעצם טבעו של מוסד זה צריכה עזרתו הכספית של חבר הלאומים , לשאת דווקא אופי זה : חריג ויחיד במינו , — לשם הצלת עם שלם , לשם מניעת שואה מדינית , למקרים , שבהם אין עוד מקום לאשראי "עסקי" רגיל . ואולם איש בעולם לא היה מסכים להפוך את חבר הלאומים לקופת מלווה תמידית לצרכים שוטפים של לקוח זה או אחר . מכאן נובעת מסקנה פשוטה : לפנות לבנק פרטי לשם קבלת מלווה , דרך משל , בסך מיליון לירות לשם התיישבותם , נאמר , של אלף מתיישבים — זהו דבר במקומו ונבון . ואולם לפנות בשביל אותה מטרה לחבר הלאומים — זוהי שטות . אין זאת אומרת , שחבר הלאומים ידחה בהכרח בקשה כזאת . על חבר הלאומים משפיעות ממשלות מממשלות שונות , שיש להן שיקולים מיוחדים משלהן . ניתן לתאר לעצמנו , שממשלה אחת תראה בכך אמצעי לפדות עצמה לאורד ימים בסכום פעוט כזה מן התביעות היהודיות הכרוכות במאנדאט ; וממשלה אחרת — אמצעי זול לרכוש את אהדת "יהודי אמריקה" למקרה של משא ומתן חדש בדבר חובות המלחמה וכן הלאה . על כן לא מן הנמנע הוא , שחבר הלאומים , במקרה המשוער על ידי , יסכים לתת מלווה כזה . בשביל

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר