ה"מלווה"

עמוד:281

היטב , הנושה והתנאים וכל שאר הנסיבות — רצויים , ואז גם המלווה רצוי ; ולא — אין להרשותו , ויש לוותר עליו עתה . זהו שיקול הדעת הפאטריוטי היחיד ; שום שיקול דעת אחר אינו בא בחשבון . בזה אין אני מתכוון כלל ועיקר להכשיר בהכרח קרקע להנמקה "נגד" אותה תכנית של מלווה בינלאומי , שמדברים אצלנו עליה עתה כל כך הרבה . תכנית זאת אינה ידועה לי לעת עתה ; לכשתיוודע , אשקול בדבר ואומר , אם טובה היא , לדעתי , ואם רעה . לעת עתה דורש אני רק דבר אחד , שיבטלו לגביה את ה"טאבו" הקיים , ושהתכנית תחדל להיות סוד , אלא תידון דיון פומבי . הסתמכות על הדיפלומאטיות אינה נוגעת כאן לעניין ן איני שואל , ואיש אינו שואל , איד ועם מי מתנהל המשא והמתן . ואולם יש דברים , שהציבור חייב להביע את דעתו עליהם , קודם שייחתמו בשמו התחייבויות ! כמה ? לאיזו משימת התיישבות דווקא ? על מי יוטל ביצועה של משימה זו ? אילו זכויות פיקוח יקבל הנ 1 שה י וכן הלאה וכן הלאה . את כל השאלות הללו לא רק שאנו רשאים להציגן , אלא שאני אף מוכן לגנות את עצמי ופובליציסטים רבים אחרים על כך , שלא הצגנו אותן עוד לפני חודשים מספר . דווקא "ראזסוויט" אין לו צורך לאשר , כי הוא מתייחס במלוא האהדה לרעיון המלווה בשוק העולמי . הרוויזיוניסטים הם המפלגה הראשונה בציונות , שרשמה את רעיון ה"מלווה" בתכניתה והצהירה , שהיא רואה בו את הפתרון היחיד לשאלת מימון יאות של ההתיישבות היהודית . דבר זה נעשה עוד באביב , 1925 כאשר נחשב רעיון זה בשאר מחנות התנועה הציונית לפתרון " אוטופי . " אנו טוענים גם עתה , שבעייתה הכספית של הציונות ניתנת לפתרון רק על ידי פגייה אל האשראי העולמי . ואולם לפנות אל האשראי העולמי צריך בטעם , בזהירות ובהבנה . יש מלווה ויש מלווה . ניתן לתאר לעצמנו ( העיתונות כותבת , שנוצרה עתה גם אפשרות מוחשית כזאת , ( כי להלוות לנו כספים , או לערוב לעסקת המלווה שלנו , יסכים בנק פרטי זה או אחר , או קבוצת בנקים פרטיים . זה — דבר אחד . אך ניתן לתאר לעצמנו גם דרך אחרת : שהמלווה נעשה באמצעות מוסדות מדיניים — באמצעות ממשלה אחת , או קבוצת ממשלות , או באמצעות חבר הלאומים . וזהו עניין אחר לגמרי . אל בנק פרטי אפשר לפנות גם בבקשת סכום צנוע , שמביא בחשבון משימה מוגדרת ומוגבלת מאוד : למשל , לשם "קונסולידציה" ( חיזוקן ) של עשר מושבות ישנות , או לשם הקמתן של עשר מושבות חדשות הכא והתם . במקרה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר