אנגליה ואנחנו

עמוד:279

אנו חלשים , אלא דווקא "אחר כך , " כאשר ניהפך ( בעזרת אנגליה ) לרוב בארץ ישראל ותהא אפשרות בידנו לקבוע את גורלה של המדינה החדשה ? היש לנו תכנית בשאלת האוריינטאציה לעתיד לבוא ? המתכוונים אנו לומר אז לאנגליה ( או לצוות לילדינו שיאמרו הם אז ) — "תודה , ועכשיו לכי לד" ? האם אנו רוצים בעצמאות מלאה , בדומה לבלגיה או לדנמארק , להיות בודדים בין שלוש מדינות ערב ? או שאנו חולמים על הצטרפות לקונפדרציה ערבית כל שהיא , שתיווסד או תסתמן , קרוב לוודאי , לקראת אותו זמן ? או , שבסופו של דבר , אנו משתעשעים ברעיון להישאר חברים מלאי זכויות במסגרת "חבר העמים הבריטי" ? יש לעיין ולבחון את כל זה . דבר אחד ברור : אם אנו דורשים שאנגליה יחד עמנו תקים מדינה , צריך להגיד לאנגליה למען מי היא מקימה אותה : לנו בלבד , או לקונפדרציה הערבית , או לנו ולעצמה במשותף . כן מעלה ודג'ווד כדבר בעיתו שאלה שנייה : מה בדבר המשטר בארץ ישראל בעת ההתיישבות , לפני שייווצר רוב יהודי . בפארלמנט ערבי אינו רוצה אף לא ציוני אחד ; ואולם , פרט לרוויזיוניסטים , כל השאר שותקים . סיבת השתיקה נעוצה בחלקה בתחושת אי נוחות שמקורה בהיעדר אומץ לב וקוצר ראות : איד זה יוכל איפוא אדון פרוגרסיווי והגון להרחיב עוז בנפשו למחות נגד עניין כה קדוש כמו מוסד "ייצוגי" ? האדון הפרוגרסיווי מרגיש אמנם , שכאן לפניו מצוי זיוף כל שהוא , סחורה מוברחת , נתעבת , שאליה הוצמדה תווית ליבראלית , — אבל ... מאלף מאוד , שוודג'ווד , אחד המנהיגים של המפלגה הסוציאליסטית , אינו מתנסה בשום מבוכה ואומר חד וחלק : אם אתם רוצים ליישב , להקים מדינה , אל תמציאו "מסכת ייצוג" לגבי אוכלוסייה , שמחציתה עדיין לא הגיעה לארץ . ברור , שיש לתמוך בקול הזה בכל הכוחות ; אבל גם לשם כד עלינו למסור לעצמנו דין וחשבון ברור — מה אנו מציעים בתמורה ? אפילו בתכנית הרוויזיוניסטית ( החלטתה של הוועידה הראשונה ) ניתנה על השאלה הזאת תשובה לא מפורשת לגמרי . תשובתו של וג'ווד ברורה לחלוטין : משטר של מושבת כתר , דהיינו , ניהול ישיר לפי הנחיית לונדון באמצעותו של מינהל שיתמנה על ידי לונדון — ועם זאת יש לתת למינהל הזה הוראה ברורה במובן " משטר התיישבותי . " לכל זה יש להקדיש תשומת לב רצינית ביותר . יש לנו באנגליה ידידים רבים , אבל זו הפעם הראשונה מושיטים לנו משם יד בצורה כה נחרצת ואיתנה , תוך כדי הגשת תכנית מעשית כה ברורה ומוטעמת של שיתוף פעולה . ההנהלה הציונית תשאיר כל זה , כמובן , בלי תשומת לב ; אבל , תודה לאל , ההנהלה הזאת אינה זהה עם כל התנועה הציונית .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר