אנגליה ואנחנו

עמוד:277

ה"קוריות" לפי הלאומים ( ודג'ווד אינו רוצה בהן , ( מכילים רעיונות שנויים במחלוקת ולא תמיד הם מבוססים כל צרכם . הם אינם העיקר . עיקר הספר — בפרקיו הראשונים , שהוקדשו לשאלת ה"דומיניון" השביעי . הרעיון היסודי הוא זה ו ודג'ווד מקבל בשלימותה את ההנחה , ש"התיישבות המונית היא עניין של המדינה , " ועל כן הוא מגיע למסקנה בדבר ההכרה במה שאנו מכנים בשם "משטר התיישבות . " המינהל הארץ ישראלי לא זו בלבד שאינו צריד לנקוט "נייטראליות , " אלא שעליו להטיל על עצמו תפקיד של מיישב 0 עיל : ( מובן , שעליו לעשות זאת תוך שיתוף פעולה עם ההנהלה הציונית , ( להטיל על עצמו את הדאגה לחיפוש אדמות פנויות , למלוות וכדומה , — ובכלל עליו להטיל על עצמו אחריות מלאה להצלחתה או לכשלונה של ההתיישבות היהודית . לשם כך על משרד המושבות לתת למינהל הארץ ישראלי הוראה ישירה : הרי לפניכם משימתכם העיקרית : — ליישב את ארץ ישראל ביהודים ! אבל קודם שיהיה אפשר לעשות זאת , דורש ודג'ווד להבהיר שאלה מהותית אחת : ומה יהיה אחר כך ? כאשר יהיה בארץ ישראל רוב יהודי — האם תפרוש אז ארץ ישראל היהודית ממסגרת הקיסרות הבריטית ? ודג'ווד מסביר לנו בבהירות ובגלוי , כי למען סיכוי כזה ספק אם כדאי לאנגלים לטרוח ולשאת באחריות . לתבוע מן האנגלים מאמץ פעיל אפשר רק כאשר גם אנגליה וגם היהודים יגיעו לכלל הסכמה בדבר עיקרון אחד . המדינה היהודית העתידה תישאר "שותפה , " "חברה" בקיסרות הבריטית ותהיה בעלת זכויות שוות לאלו של קנדה , אוסטרליה או דרום אפריקה . אילו היתה באה בעקבות זה הסכמה בתחום הזה , כי אז היה ודג'ווד מציע את התכנית הבאה : כל עוד לא הגיעה האוכלוסייה היהודית של ארץ ישראל למספר הדרוש , על הארץ להתנהל בתור "מושבת כתר , " זאת אומרת , בלי כל חיקויים פארלמנטריים . יש למנות את המינהל מלונדון , ועל המינהל להיות אחראי רק בפני לונדון , למלא אחר ההנחיות של לונדון — ובכלל לפעול לפי ההוראות המשתמעות מן האינטרסים של הקיסרות וההתחייבויות בכתב המאנדאט , באורח בלתי תלוי ביחסי הכוחות במקום . ודג'ווד בטוח , כי במצב עניינים כזה ישתנה יחסו של המינהל הבריטי לציונות שינוי ניכר לטובה . על ההרכב הנוכחי של המינהל הזה הוא מותח ביקורת קשה מאוד , אפילו חריפה ; אבל הוא גם מגן עליו במידת מה . הפקיד הוא רק בן אדם . אם בארץ שתפקידו לנהלה , מתרחש לנגד עיניו מפעל כה 3 לפי שיטת בחירות זו משוריין היקף ייצוגה של כל עדה לאומית בבית הנבחרים הכלל ארצי לפי גודלה באוכלוסייה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר