לזכרו של זאב טיומקין

עמוד:269

לזכרו של זאב טיומקין " ל , אלומ ק'אגאוזום - " ... מלבד זכויותיו של אדם , שלבי פעולתו , שאפשר למנותם לפי הסדר , קיים העיקר — סודו הפנימי , ניחוח וקסם אישיותו , ועל זאת קשה לספר במלים . קשה , דרד אגב , לספר גם על עובדות החיים החיצוניות של זאב בךיונה טיומקין , על "מעשיו וימיו : " זאת היתה עשויה להיות אנציקלופדיה של החיים הרוסיים היהודיים והציוניים במשך יובל שנים , לאומיות רוסית , "חיבת ציון , " השנים הראשונות להתיישבות בארץ ישראל , רבבת דברים פעוטים אך גדולימ של עבודה ציבורית , כל הקונגרסים , חארקוב ; שנת 1905 וכל מה שבא אחריה , עוד רבבת דברים פעוטים בארגון הציבור היהודי בדרום רוסיה למען משימות חדשות ? אחר כך האסיפות הלאומיות באוקראינה , אחר כך ההגנה העצמית באודיסה , אחר כן פעילות למען המוני הפליטים , שוב דברים פעוטים וגדולים ומרים בלי סוף ובלא מספר , מפעילות ב"הנהלת האמי גראציה" ועד הבנק "עבריה ; " תחיית ה"ראזסוויט , " הרוויזיוניזם ... ופסחתי על פעילויות רבות יותר ממה שרשמתי . אין ממש פינה בתולדות התודעה היהודית במרוצת יובל השנים הזה , שבו לא נשארו סימני עקבו של סיזיפוס זה , שהצליח עם זה לשאת לא אבן אחת , אלא אלף אבנים אל ההר שאין לגשת אליו . אני מכיר הרבה אנשים , הזוכרים את זאב טיומקין "מההתחלה ממש — , " אבל עדיין לא פגשתי אף אחד , המסוגל לזכור אותו מחוץ לעבודה הציבורית . נראה , שהדבר הזה היה "מההתחלה ממש : " עבודה . ועד הסוף ממש . כותבים לי מפאריס ו "לפתע הרגיש ברע בעת הישיבה " ... חיים נפלאים , מוניסטיים , מונוליטיים . 1 ראה "קלאסיקון" בהדרך אל הרוויזיוניזם הציוני , הוצאת מכון ז'בוטינסקי בישראל , תל אביב , תשמ"ד , 1984- עמ' - . 87-83 "היפה והטוב" ( יוונית 3 . ( לאחר מהפכת אוקטובר 1917 ברוטיה היגרו ממנה רוסים ויהודים רבים ונתיישבו בפאריס .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר