לשאלת תכניתנו הכלכלית

עמוד:264

ובשביל אלה , היודעים את הפרוטוקולים של הישיבות , שבהן דנו זה לא מכבר בתכנית הבוררות של מר רופין , כבר ברור , שגם מנהיגי תנועת העבודה השלימו עתה עם הכרחיותה ומוכנים ( בהסתייגויות , שאינן מחייבות אותנו ושייעלמו גם כן בלחץ דעת הקהל ) להחליף את ה"מאבק" בבוררות . אצעד רק צעד אחד קדימה ואניה , שיש להגשים את עקרון הבוררות וההסכם בארץ ישראל בצורה הרבה יותר רחבה מאשר רק בתחום אחד של מניעת שביתות והשבתות . כל משטרנו המשקי בתקופת ההתיישבות חייב להישען על פשרה מתמדת והתפשרות . וגם אמת זו נהירה כל כך לכל , שלא כדאי להוכיחה . אצביע רק על דוגמא אחת ; במושבות ה"ותיקות" נוהגים עד עתה להחרים בצורה ניכרת מאוד עבודה עברית . דבר זה , כמובן , בלתי נסבל ; אולם הכל יודעים , שאת ביטולו ניתן להשיג רק בדרך של פשרה הדרגתית . ועוד — אם רק נועדנו להתפתח , העתיד הלא רחוק יעלה לפנינו ניגודים חדשים ו בין תעשיין לבין עובד אדמה , בין ענף תעשייה אחד לבין אחר , וכר . ' גידולו המשקי של היישוב , ככל שיעבור הזמן , כן יהיה זקוק יותר להתערבות מתמדת ובעלת השפעה של מוסדות — או מוסד — שיוקמו ( או שיוקם ) במיוחד לשם חיפוש דרכי הפשרה . של "מוסדות" או של "מוסד" י אני מתייצב במקרה זה כחסידו הנחרץ של המספר היחיד . אקרא לתכנית , שאני עומד עתה לנסחה , בשם המקובל : " פאך פארלמנט . " על פי תכנית זו , יקבל שלטונו העצמי של היישוב צורת משטר בן שני " בתים . " בצד אסיפת הנבחרים , שתיבחר בבחירות כלליות תוך מאבק מפלגות , ייווסד "בית" שני — מועצת התאחדויות משקיות . ובהתאם לכד , יורכב גם הוועד הלאומי משתי מחלקות . יש שתי דרכים להקמת "בית" שני כזה . הדרך האחת — על פי הדגם האיטלקי — מתמצה בכך , שכל ענף חשוב של ייצור ( מעסיקים , עובדים ופועלים — כולם ביחד ) מקים סינדיקאט או קורפוראציה ושולח ל"בית" את נציגיו , המייצגים כך וכך אחוזים של מעסיקים , עובדים ופועלים . וזה היה יכול להיות מה שנקרא "פאך פארלמנט" במובנו האטימולוגי המדוייק . הדרך האחרת היא , שה"בית" יורכב פשוט מצירים של כל קורפוראציה משקית , שתיווצר באופן טבעי או שעומדת להיווצר בארץ ישראל . משמע הדבר — הסתדרות הפועלים , התאחדות התעשיינים , התאחדות בעלי המלאכה , התאח י ב"פארלמנט מקצועות" יהיו מיוצגים בעלי המקצועות למיניהם , והכוונה היא להבדיל בינו לבין פארלמנט פוליטי , שבו הייצוג הוא על פי כוחן המספרי של המפלגות הפוליטיות .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר