לשאלת תכניתנו הכלכלית

עמוד:258

לשאלת תכניתנו הכלכלית במשך השבועות האחרונים נערכו בפאריס התייעצויות מספר בדבר עיון מחודש בשיטות הבנייה בארץ ישראל . בהתייעצויות אלו נטלו חלק , בעיקר , חבריו המקומיים של הוועד המרכזי הרוויזיוניסטי . הנאומים נרשמו בפרטות , ודין וחשבון מלא על כך יובא ב"ראזסוויט" וישתרע על פני גליונות אחדים . מאמרי זה הוא מבוא לאותו דין וחשבון . המדובר הוא בכך , שהוטל עלי להתו 1 ת אותה תכנית של רפורמות כלכליות , שמסביבה יוכלו להתרכז הוויכו חים . אנסה עתה לנסחה בצורה רחבה יותר במקצת ממה שעשיתי בעת ישיבתנו . ותחילה רצוני להביע שתי הסתייגויות . ההסתייגות הראשונה 1 לא כל חלקי התכנית מתארים אף את דעתי האישית המוגדרת . בשאלות אחדות הצגתי בישיבה בכוונה מסקנות קיצוניות ביותר בצורתן החריפה ביותר . אין משמע הדבר , שכזאת היא דעתי על העניין ; אך משמע הדבר , שהשקפה כזאת על העניין ה"מרחפת באוויר , " יש לה , לפי דעתי , נימוקים רציניים לטובתה , והיא ראויה לעיון מתוך תשומת לב מרובה . יש לדון עליה , ואז נדע , אם נכונה דעה זו ואם לאו , ולאילו תיקונים היא זקוקה . איני רואה סיבות , מדוע אין זה ראוי — תוך הבעת הסתייגות זו — לפרסם השקפות נסיוניות כאלה בחתימתי . מפקידה לפקידה זכאי פובליציסט להרהר בקול רם . ההסתייגות השנייה : בתכנית זו מדובר לא בהתיישבות אמיתית , אלא בהתיישבות פאליאטיווית . התיישבות אמיתית , בעלת אותם ממדים ואותה מהירות ביצוע , כפי שדרושים להגשמת הציונות , תתאפשר רק אחרי שיחול במשטר המדיני הנוכחי בארץ ישראל שינוי ניכר ביותר . עד אז אין להעלות על הדעת , אף בשיטות העבודה המשוכללות ביותר , שום דבר דומה — בממדים ובמהירות הביצוע — להתיישבות ציונית אמיתית . עד אז אפשרית רק "מדיניות קולוניאלית" שמטרתה ליצור עמדות . זהו פאליאטיב ; וכל האמצעים , המכוונים לשיפור דרכי מדיניות קולוניאלית זו — אף הם אינם אלא פאליאטיווים . האם יועילו לנו גם בעתיד , לאחר קביעת "משטר התייש

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר