שוב על ארץ־ישראל ה"דו־לאומית"

עמוד:257

היהודים . לבעיית בטחון היישוב מתייחסים הרוויזיוניסטים , "ראז & וויט" ואני עצמי — בדאגה רבה . אבל לגבי "עוד מעט יימעכו" — אין זה נכון . אילו פרצו מהומות רציניות , הן עלולות לגרום לנו בארץ ישראל נזק עצום : זה נכון , — אד על נזק זה היו כבר היום משלמים גורמי הנזק מחיר איום — ומכל מקום , הדברים לא היו מגיעים לידי "מעיכה . " אני אומר זאת תוך ביטחון מלא , אף על פי שאין עדיין גדוד עברי , והמשטרה עדיין מורכבת מיסודות שאין לסמוך עליהם , ופחות מכל נוטה אני בעניין זה להעריך יתר על המידה לא את עוצמתם של החובבנים המשמשים תחליף לצבא ולא את המשטרה . אולם או . גרוזנברג מפריז מאוד בהערכת כוחם של המזיקים האפשריים . אני חוזר ואומר : לגרום לנו נזק — כן , זאת יש בכוחם . לכן משתדלים אנו , הרוויזיוניסטים , להביא להקמתם מחדש של הגדודים העברים . אך עצם אמונתנו , שיש בכוחם של כמה גדודים לסלק את כל הבעייה הזאת מסדר היום ולהבטיח את הסדר במלואו , מוכיחה עד כמה מעריכים אנו את כוחם המזיק בפועל של הסובבים אותנו היום . אירופה עדיין חזקה , עדיין מנהיגה ותוסיף להנהיג . היא הכירה בזכותנו . האינטרסים החיוניים שלנו חופפים את האינטרסים החיוניים שלה . על המכשו לים הניצבים על דרכנו מבחינה זו אפשר להתגבר , ואפילו בלא מאמץ יתר של המערכות הטכניות . על כן אין צורך לצנוח מן הסוס , ופשרה לא רק שאינה מועילה — היא גם אינה נחוצה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר