שוב על ארץ־ישראל ה"דו־לאומית"

עמוד:254

לד ) ם , וזאת בהסכמתנו , אפשרות לשתק כל דרך העלולה לסייע להתיישבות יהודית גדולה , כלומר , ליצירת רוב יהודי : תינתן להם האפשרות למנוע ממנו את הקצאתן של "הקרקעות הממשלתיות והבלתי מעובדות" 1 הם לא יתירו " לפטור את המתיישבים החדשים ממסים , " לא יתירו לקבוע מכסי מגן לתמיכה בתעשייתנו , לא יתירו הענקת זיכיון מסוג זה שניתנו לרוטנברג או לנובו מייסקי 6 וכדומה . במלים אחרות : לא יתירו להתיישבות להוסיף ולהתפתח בקנה מידה רציני . תמונה זו תתבהר עוד יותר לאור "שיטת הקאנטונים . " נניח , שנהיה אדונים לעצמנו ברצועה היהודית , תהיה לנו שם אפילו רשות להנהיג את הרפורמה החקלאית . אולם הרי יש לתת גם לערבים אותה זכות לאדנות מלאה בקאנטו נים שלהם . התוצאות ברורות ו בכל מקום ששם יהיו "פארלמנט" קאנטונאלי ו"ממשלה" המתנגדת להתיישבות יהודית , שם לא תהיה התיישבות . ה נחמתנו היחידה בכל התכניות הנזכרות לעיל היא בכך , שבעינינו נראית מטרתן העיקרית — הסכם עם הערבים — בלתי ניתנת להגשמה . אף אנו היינו שמחים להסכם עם הערבים ; אך אין אנו מוכנים לשלם תמורתו מחיר שכזה . ולכן ננבא בסיפוק ובבטחה גמורה , שהסכם עם הערבים על יסור כזה , גם לוא רצינו בו , הוא דבר שבהחלט אינו ניתן להגשמה . הערבים לא יסכימו מרצונם לא לארץ ישראל "דו לאומית" ולא ל"חלוקה לקאנטונים . " צר לנו מאוד על שבני אדם פיקחים ומעמיקי חשוב אינם רוצים לתת לעצמם דין וחשבון ברור בעניין כה מובן , יסודי ואשר אין לחלוק עליו , כמו הפסיכולוגיה של ערביי ארץ ישראל . הם רוצים את אשר רוצים אנו : ארץ ישראל אינטגראלית — רק ארץ ערבית . הנבונים שביניהם , אין להם אל נכון ולא כלום נגד זה , שיהיה בא"י אחוז מסויים של יהודים , בייחוד כאלה שהם רצויים ומועילים : אך לא אחוז גדול מדי . על הארץ להוסיף להיות ארץ ערבית . זאת מכריזים הם פה אחד . אך גם אילו שתקו , היה הדבר ברור באותה מידה . לא יכול להיות אצלם הלך רוח אחר , פשוט משום שהם — בני אדם . אפשר לבדוק אמת זו בדרך הפשוטה ביותר י צריך רק לגשת אל הערבים ולהציע להם אחת משתי תכניות הפיוס . מעניין מאוד , וחושבים אנו לנחוץ 6 נובומייסקי , משר . , ( 1961-1873 ) מהנדס , מחלוצי התעשייה בארץ ישראל . עלה לארץ ב ; 1920 יזם הפקת אשלג מים המלח , ולאחר מאמצים ממושכים קיבל מידי הממשלה הבריטית את הזיכיון להקמת המפעל ( ב ( 1929 וייסד את "חברת האשלג , "

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר