"הספר הלבן"

עמוד:242

" הספר הלבן" הכרזתו של ו . ז'גוטינםקי בקונגרס ה 15 אנו מביאים בזה , מתוך ה"קונגרס צייטונג" הרשמי , את הנוסח המלא של הכרזתו של ו . ז'בוטינסקי מעל במת הקונגרס בתשובה על דברי הד"ר ח . וייצמן בדבר תפקידו של ז'בוטינסקי במתן חתימתו להסכמה ל"ספר הלבן . " מדובר , כידוע , ב"ספר הלבן" משנת , 1922 שמחברו היה סר הרברט סמואל ושבו ניתן פירוש למאנדאט שיש בו משום השפלה לציונות . הא' וינסטון צ'רצ'יל , שר המושבות דאז , ועמו גם הא' סמואל , תבעו מן ההנהלה הציונית להביע הסכמה ל"ספר הלבן , " שאם לא כן איימו לשנות את המאנדאט ( זה היה חודש ימים לפני אשרורו של המאנדאט ) וליטול מן ההסתדרות הציונית את זכויות הסוכנות היהודית . ההנהלה ויתרה , והמכתב , שבו מובע ויתור זד . והחתום בידי ד"ר ח . וייצמן , הוא מתאריך 18 ביוני . 1922 להלן נוסח הכרזתו של ו . ז'בוטינסקי " ) קונגרס צייטונג , " מס' , 7 מ 7 בספטמבר : ( 1927 1 "י / ספר הלבן" נחשב למסמך מצמצם של הציונות ולנסיגת מן המשמעות שיוחסה להצהרת באלפור מלכתחילה . לפי המסמך הזה , אין הכוונה להטיל את הלאומיות היהודית על אוכלוסיית ארץ ישראל בכללותה , אך לסייע בהפיכת הארץ למרכז , שבו יוכל עם ישראל להתפאר , מתוך הכרה שהוא שרוי בארץ לא בחסד אלא בזכות . עם זאת תוגבל העלייה מעתה ואילך על פי כושר הקליטה הכלכלי של הארץ . הובטח מעמדה של ההסתדרות הציונית על פי סעיף 4 של כתב המאנדאט המוצע , בו דובר על "סוכנות יהודית , " ולפי סעיף 25 של כתב המאנדאט הוצא עבר הירדן המזרחי זמנית מתחום תחולתם של סעיפי "הבית הלאומי היהודי , " ובכך נפתח הפתח לקריעת חבל ארץ זה מגבולות מדינת ישראל לעתיד לבוא .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר