שאלות השנויות במחלוקת

עמוד:240

צבעים ) אורגאני . אחת מנקודות דאלטוניזם אלו היא דווקא אי הבנה גמורה , ושאין להתגבר עליה , לגבי הקשר הפנימי בין מדיניות להתיישבות . כשם שהמנהיגים הללו יודעים היטב את אירועי ארץ ישראל השוטפים , כך יודעים זאת גם אנו ואתם . הם יודעים על פה את רשימת כל המנוקרות , העלבונות , הפרות החוק וההתנכלויות : הם יודעים גם על האנטישמיות החורשת רעה של פקידים מספר בממשל הארץ ישראלי ; הם יודעים גם על כך , שהרכבם של הכוחות המזויינים בארץ ישראל מאיים עלינו בסכנת אסון ישירה ; הם יודעים גם על כד , שהולכת ומתקרבת הגרועה בכל ההתנכלויות — הקמת "פארלמנט" בעל רוב ערבי . לא רק שהם יודעים זאת , אלא שבלא ספק , כל זה גם מצער אותם עמוקות . ואולם , מהו הקשר בין כל אלה , מצד אחד , לבין סיכויי ההתיישבות , מצד אחר , — זאת אין הם רואים ובזאת אין הם מרגישים . דבר זה מוזר , יוצא דופן ; אך כך הוא . דברים כאלה מתרחשים בחיים המדיניים . כך — אומרים — לא ראה בשעתו קרנסקי הרבה דברים , שראו אותם כמעט כל האחרים ; וכן גם לא ראה דישראלי את מצב העניינים באירלאנד , כפי שאמנם ראה בבהירות גלאדסטוץ . כנראה , יש לו לכל מנהיג נקודת דאלטיניזם משלו . אצל ראשי ההנהלה הנוכחית היא חלה בדיוק על רצועת קרינה זו של הספקטרום הציוני ו אין הם מבחינים ב"צבע" מדיני , ומשום כך נראה הספקטרום בעיניהם , גם בלא רצועת קרינה זו , "משביע רצון לגמרי . " לא ניתן לשנות זאת . ומגוחך לחשוב על חינוך מחדש של אנשים בוגרים מאוד בעזרת החלטות הקונגרס . אותה ההנהלה — אותה המדיניות . שום שינויים : כפי שהיה , כך גם יוסיף להיות . בחירתה מחדש של ההנהלה הזאת בהרכבה היסודי — פירושה , כעין כורח מאתימאטי , המשך התפתחותו של אותו מצב מדיני , שהיום מבכים אותו , בלא ספק , תשע עשיריות של צירי הקונגרס . פירושה , בייחוד , שלא ייעשה שום צעד בכיוון המעבר ממשטר "נייטראלי" בארץ ישראל למשטר "התיישבותי" ; שלא תהיה מעורבות ממלכתית , לא בתנאי רכישת קרקעות ולא בתנאי פיתוחה של התעשייה ; מכאן שלא יהיו שום סיכויים להרחבתן של אפשרויות ההתיישבות בארץ ישראל . אין זו נבואה : זוהי קביעת עובדה , שאין יכולות להיות עליה שתי דעות . הקונגרס יחליט כפי שיחליט : אך יחליט נא בעיניים פקוחות . 6 קרנסקי , אלכסנדר , ( 1970-1881 ) מדינאי רוסי , משפטן . ממארגני מהפכת פברואר , 1917 נתמנה לשר המשפטים ולשר המלחמה ואחר כר לראש הממשלה הזמנית . בפרוץ מהפכת אוקטובר נמלט להוץ לארץ .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר