שאלות השנויות במחלוקת

עמוד:234

אחר לסכנה רצינית מאוד . נעשה נא הישוב פשוט : בעוד חצי יובל שנים יהיו בארץ ישראל המערבית כמיליון ערבים . כדי שניהפך לקראת אותו מועד לרוב , עלינו להעלות לארץ במשך אותו פרק זמן מיליון יהודים , שלפחות את השליש מהם ( הכל מודים בכך , שזהו המינימום , שמתחתיו מסוכן לרדת ) יש ליישב על הקרקע , משמע — כ 350 , 000 נפש , כלומר , 70 , 000 משפחות ( ולמעשה , כמובן , הרבה יותר , כי אצלנו משפחה בת חמש נפשות — רחוקה מלהיות כלל קבוע . ( לפי התקן הנוכחי של 100 דונאם ליחידה חקלאית , פירוש הדבר —שבעה מיליוני דונאס . ואולם נחשוב נא , כי בזכות התפתחות אינ טנסיווית של החקלאות , על פי שיטתו של סוסקין , יצטמצם השטח הדרוש עד חנזישה מיליונים . ועתה נחשב , מה פירושו של דבר "לקנות" חמישה מיליוני דונאם . לשם חישוב מחירו הממוצע של דונאם בעת הזאת נכון ביותר להשתמש במונח "דונאם שפאנדא = של הקרן הקיימת , כלומר , חמש לירות . משמע ( אפילו לא יעלו המחירים , ( שעלינו להזרים לכיסי הערבים 25 מיליון לירות , טבין ותקילין , כיון שאין הערבים משקיעים כלום בשממות הללו . ואולם 25 מיליון לירות — זהו אותו סכום , שחלמנו להשיגו בשביל קרן היסוד , כלומר , אותו סכום , שדי בו ( בייחוד בידי תושבים , שהם כבר תושבי קבע ) לשיקומה של ארץ ישראל והפיכתה לארץ תרבותית . הערבים הם עם כשרוני . אחד היתרונות העיקריים שלנו , אחד הנימוקים העיקריים שלנו במאבקנו למען הציונות , הוא זה , שרק לנו יש , לפחות בכוח , ההון הדרוש לפיתוחה של הארץ . ואולם , אם יקבלו הערבים במשך תקופת זמן לא רבה יחסית , הכנסה נקיה של 25 מיליון לירות , הרי "ישקמו" ה ם את הארץ ; בתי חרושת , ערים , נמלים — הם שיבנום , הם שיתנו מלוות לממשלה . אפשר "ליישב" רק ארצות , שהן מפגרות מבחינה כלכלית . מעולם עוד לא עלה בידי איש "לאכלס" ארץ , שבה יש לילידי הארץ הון כזה . ברם , הסכום של 25 מיליון הוא נמוך לאין ערוך מזה , שיהיה עלינו לשלם בפועל . כיום , בעת ירידת פעילות ההתיישבות שלנו , אכן יכלו מחירי הקרקעות לרדת במידה ניכרת באופן טבעי ; ואולם רק עיוור יכול להתנחם בכך . אם נתמיד בקניות , המביאות בחשבון התיישבות בלתי פוסקת עד לחמישה מיליוני דונאם ממש , אין מנוס מכך , שיתחיל מירוץ מחירים , שלא נשמע כמותו . דבר זה הוא בלתי נמנע בכל מקום , אך בייחוד בארץ , כמו ארץ ישראל — ארץ קטנה , שיש בה מעט קרקעות ושבה בעל הקרקעות עדיין חי במשק פאטריאר כאלי , אינו זקוק לעת עתה להון , ועל כן אינו נאלץ לרדוף אחר קונה . — spende 2 בגרמנית , תרומה , מתנה , והכוונה היא למחירו של התבאס הנקנה על ידי קרן הקיימת לישראל מכספי התרומות .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר