שאלות השנויות במחלוקת

עמוד:231

פעולת היישוב במשך שבע השנים שלאחר המלחמה , אם נראה אותה בכללותה , אינה כישלון , אלא הצלחה , ולא זו בלבד , אלא הצלחה מצויינת . מ 11 ° / 0 של כלל אוכלוסי הארץ נהפכו היהודים ל . 17 % מספר היישובים העבריים גדל מ 50 ל . 120 מעיירה בת 4 , 000 תושבים נהפכה תל אביב לעיר בת . 40 , 000 מ 400 אלף דונאם קרקע שבבעלותנו הגענו למיליון ורבע . עד המלחמה כמעט שלא היתה קיימת בארץ ישראל תעשייה עברית ! עתה קיימים שם יותר מ 500 בתי חרושת עבריים , שזה לא מכבר הועסקו בהם 6 , 000 פועלים והושקע בהם הון של למעלה משני מיליון לירות . בתולדות מפעלי ההתיישבות החדשים על חופיו הלא אירופיים של הים התיכון , לא ראה , כמובן , איש מעולם ובשום מקום , משהו בדומה לכך . צרפת שולטת בתוניסיה משנת ! 1882 בתוניסיה נמצאים עתה 35 , 000 צרפתים . גם האיטלקים מתעניינים מאוד בהתיישבות בתוניסיה : המקום קרוב אליהם , הצורך בהגירה אצלם עצום , והממשלה הצרפתית , אף על פי שאינה מסייעת להם ( כפי שנוהגת גם בנו הממשלה האנגלית בארץ ישראל , ( אך אינה מפריעה להם . עמ זה קטן היום מספר האיטלקים בתוניסיה מ . 100 , 000 איטליה כבשה בשנת 1912 את טריפולי . עתה נמצאים במושבה זו כ 20 , 000 איטלקים . ההתיישבות באיזור הים התיכון היא , כפי הנראה , קשה עד למאוד . על רקע זה יש לראות את תוצאותינו בבחינת הצלחה מפליאה . ואפשר עוד להרחיק לכת ולומר , כי בכלל , בתולדות מפעלי ההתיישבות הגדולים , לרבות אף ההתיישבות בצפון אמריקה , לא עבר מעולם איש את שיאנו על שטח זעיר כל כך 27 , 000 — קמ"ר , ובתקופה של שבע שנים בלבד . היישוב נתגלה כמיישב ממדרגה ראשונה . וזה נוגע לא רק להיקף המספרי של מה שנוצר , אלא גם לאיכותו . עיתונותנו הרשמית עצמה אוהבת לצטט כמעט בכל גליונותיה הערכות של מומחים זרים . כל ההערכות הללו , ללא יוצא מן הכלל , מלאות שבחים , אפילו אויבי הציונות , שעד כה מוכיחים , ש"לא ייצא מכד כלום , " מודים , שתוצאות פעילותנו טובות כשלעצמן . בתנאים כאלה — דבר חסר טעם הוא להטיל את האחריות למשבר על היישוב עצמו . מובן , שהוא עשה שגיאות הרבה , ואולם ברור , שהן כולן אינן אלא זוטות לעומת התוצאה הכללית המדהימה הזאת . אין ויכוח על כך , שתכסיסיהם של ארגוני הפועלים לא תאמו לעיתים קרובות את תנאי הארץ ? ואולם באותה מידה אין ויכוח על כר , כי , לדעת רוב בעלי התעשייה הרציניים בארץ , "יקרנותה" של העבודה העברית מחפצי . על ידי פריונה . האם התיישבות פועלים הוא דבר בר קיימא בתור שכזה , או שמא נועדה היא ליהפך למושבה בורגנית — זאת ? ראה העתיד , אך אם שמונה מבין יישובים אלו כבר יכלו

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר