תגובות לענייני היום:

עמוד:223

מתרחשות בחיים , אלא להיפר , מקרים אפשריים ואפילו שכיחים . כל פובלי ציסט חולם על ביטאון משלו ; כל סופר יהודי , כשהוא ישן הוא רואה בחלומו הוצאת ספרים יהודית , כל אחד מאתנו מבין , שדי לה לארץ ישראל באינ טליגנציה שמחוץ למסגרת מעמדית , והיה רצוי שהיהודי יעלה אליה כשבידו עסק כל שהוא . לכן , כל אחד מאתנו — מוטב שאדבר רק על פלוני אלמוני , כדי שלא "אפגע" במישהו , שהרי גם אם הוא טרם נעשה לבורגני הוא מועמד להיעשות לבורגני ; הוא ישתדל להגיע ל"דרגה" זו וכשיעלה הדבר בידו , יהיה הוא שבע רצון מאוד . על כן עליו לעשות לעצמו מראש חשבון הנפש ו היאה לו או שלא יאה ל 1 לאדם להיות בורגני מעמדי במלוא מובן המלה . ואם אין זה יאה , הרי יש להסתלק מעסק מלוכלך זה . אך אם רוצה האדון פלוני אלמוני להשאיר לעצמו את הזכות להיעשות מו"ל של כתב עת או ספר , או בעל בית חרושת לנייר , בית דפוס , בית יציקה וכר , ' הרי עליו לרצות ולהתחייב לקבוע מראש , כי "בורגני" איננו כינוי גנאי , אלא מעמד מכובד בדיוק כמעמדו של סופר , טבח , סתת או נשיא הרפובליקה . ב . לאטיניזאציה של הכתב דועגרי ברשימה זו רוצח אני להשיב על עוד תוכחה אחת שהושמעה והנוגעת לשאלת הכתיב הלאטיני בשביל תעתיק השפה העברית . השורות שנכתבו כדי להביע רגשי אהדה לנסיונו של איתמר בךאב"י ואשר נתפרסמו ב"יומן , " בלא חתימת הכותב , הן , כמובן , עניין שברשלנות ו המערכת בתור שכזאת רואה בעייה זו כנתונה לוויכוח . לכן מקבל אני על עצמי את האחריות לאותן שורות אהדה . אני באמת רוחש אהדה לנסיונו של בךאב"י , שפרסם ספר על אביו , אליעזר בן יהודה , באותיות לאטיניות ; אף אני עצמי מתכוון לערוך ניסיון שכזה , ורק בהרכב שונה במקצת של האותיות הלאטיניות . אך אין זה נובע מכאן , שאני "אוהד" של השרשרת תעתיק לאטיני . אני אוהד נ ס י ו נ ו ת — נסיונות מכל סוג שהוא — למציאת שיטה כזאת , שתוכל להקל את קריאת הספר העברי . אהיה אוהד כל ניסיון הגיוני להכנסת האותיות הו 1 קאליות ( התנועות ) לאל"ף ביי'ת המסורתי של הכתב המרובע : גם זה ניסיון . אלא שצריך להיות הגיוני : אם אומר לך אדם , שהוא מוצא 2 בן אב"י , איתמר , ( 1943-1885 ) סופר ועיתונאי , נואם ובלשן . בנו של אליעזר בן יהודה . יליד ירושלים , ה"ילד העברי הראשון . " השתתף בעריכת עיתוני אביו " הצבי" ו '' האור . " ממייסדי "דואר היום" ועורכו הראשון . ב 1917 השתתף בקונגרס העמים המדוכאים בפילאדלפיה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר