"כשמיישבים ארץ"...

עמוד:219

הפיקוח על הכספים האלה וכל העבודה הוטלה על מחלקה מיוחדת — " ועדת הטיפול בפליטים , " וזו נהנתה מאוטונומיה ומזכויות נרחבות מאוד . משימתה : — "למצוא לפליטים תעסוקה מועילה בשטח החקלאות ובשטחים אחרים , תוך שימוש בקרקעות שיועדו למטרה זו על ידי הממשלה ובכספים שיימסרו לרשותה . " הוועדה חויבה להגיש לממשלת יוון ולחבר הלאומים דין וחשבון על פעולותיה מדי שלושה חודשים . עם הרכבה נימנו ארבעה אנשים , שניים נתמנו מטעם ממשלת יוון ושניים מטעם חבר הלאומים ( אגב , בין שני האחרונים נמנה בתחילה יהודי אמריקני , מורגנתאו , ששימש יושב ראש הוועדה עד אוגוסט . ( 1924 לשון אחר , ועדה זו היתה מוסד של ממשלת יוון שנתמך על ידי חבר הלאומים והיה נתון לביקורתו . עד 30 ביוני 1926 הוציאה הוועדה מאמצעיה בסך הכל 7 , 800 , 000 לירות , לפי הסעיפים הבאים : יישוב בכפרים 6 , 800 , 000 לירות , בערים 850 , 000 לירות , הוצאות כלליות 70 , 000 לירות . מלבד זאת העניקה ממשלת יוון כספים מתקציבה שלה — קודם שנתממש המלווה ולאחר מימושו — למימון עבודות סיוע , משטרה , בתי ספר וכר . ' סד הכל הוציאה הממשלה מתקציבה בין השנים 1922 ל 5 , 900 , 000 1926 לירות . נוסף על הכסף העניקה הממשלה למתיישבים את הדבר החשוב ביותר — אדמה בחינם . היא הקצתה לשם כך 7 , 357 , 000 "סטךם : " ה"סטרם" היווני שווה לעשירית ההקטאר , כלומר , בדיוק דונאם ארץ ישראלי אחד . 4 , 700 , 000 דונאם משטח זה ראויים לעיבוד ; יתר האדמות , כלומר , כשליש בקירוב היו שדות מרעה וכדומה . הודות לאמצעים אלה היו הישגיה של הוועדה כדלקמן : 147 , 249 משפחות 552 , 000 ) נפשות ) התיישבו בכפרים . גודל החלקה , שניתנה לכל משפחה , היה תלוי בטיב הקרקע : המינימום — עשרה דונאמים , המכסימום — מאה . משפ חות אלה יושבות ב 2 , 000 כפרים , שחציים הם כפרים חדשים המיושבים רק בפליטים . נבנו למענם 55 , 000 בתים חדשים ; מלבד הבתים הללו הועמדו לרשותם עוד 65 , 000 בתים ישנים , שהיו שייכים בשעתם לתורכים ולבולגרים שיצאו את הארץ בהתאם להסכם השלום . אולם היה עליה על הוועדה לבנות מחדש ולתקן על חשבונה כשליש מן הבניינים האלה . ניתנו לכפריים 75 , 000 ראשי בקר ו 45 , 000 ראשי צאן , 20 , 000 עגלות וקרוב ל 150 , 000 מכונות שונות ומכשירים . כ 60 , 000 קילוגרמים זרעי תבואה וירקות , ונוסף על כל אלה ניתנו להם מלוות למעלה ממיליון לירות . ביחס לפליטים , ? שיושבו בערים — אין , כרגיל , סטאטיסטיקה מדוייקת . הוועדה מציינת בדו"ח שלה לחבר הלאומים , כי מלכתחילה היא בכלל לא

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר