"כשמיישבים ארץ"...

עמוד:218

" כשמיישבים ארץ ... " תחת כותרת זו סוקר ז'בוטינסקי ביומון היידי "מארגן זשורנאל" בניו יורק את תוצאות יישובם של הפליטים היוונים שנעקרו מתורכיה . אנו מביאים כאן את תרגום חלקה העיקרי של הסקירה . ... החל בסתיו 1922 נאלצה יוון לקלוט מהגרים בסך 1 , 400 , 000 נפש — מיליון וארבע מאות אלף ! לגבי ארץ , שאכלסה עד אז רק חמישה מיליון תושבים היה זה בחזקת מבול שעוד לא נשמע כמותו . עם זאת יש לציין , כי חלקם העיקרי של המהגרים , כמיליון פליטים יווניים מאסיה הקטנה — הוטלו , פשוטו כמשמעו , בבת אחת אל תוך הארץ במרוצת שבועות מספר ; הללו היו יחפים וערומים ונראו כבני אדם , שאד זה עתה ניצלו מרעידת אדמה . שאר ה 400 , 000 הועברו בתהליד איטי ומתון יותר . הם גורשו מתורכיה האירופית ( ומבולגריה ) באורח חוקי בהתאם להסכם השלום בדבר "חילופי" יוונים יושבי תורכיה בתורכים יושבי יוון . הגירתם החלה בסתיו 1923 ונמשכה כמעט שנתיים ; ניתנה להם האפשרות להביא עמהם את כספם ואפילו את רכושם . וכך היה על יוון "ליישב" המון זה של בני אדם בשני כיוונים : "על הקרקע" ובערים . כסף למטרה זו לא היה לה לממשלה , אך זה מקרוב נחלצה יוון ממלחמה אומללה , ועד כה היתה היא שרויה במלחמה שנמשכה כמעט עשר שנים בלא הפוגה . משום כך פנתה היא לחבר הלאומים וביקשה מלווה . מועצת חבר הלאומים בחרה ועדה , שהוטל עליה לקבוע את עלותו של מבצע יישובם של המוני אדם אלה . נקבע , שעל יוון לקבל 10 מיליון לירות , עשרה מיליון ! סך זה מעלה בזכרוננו הקשר היסטורי ( המחבר מרמז על כך , שב 1920 זרמו לארץ , לפי דבריו של ח . וייצמן , עשרה מיליון לירות מכספי עם ישראל . (

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר