"אנחנו הבורגנים"

עמוד:215

דחף זה ; היצירה אפשרית רק באותה חברה , שבה מחייכת התקווה ליוזמה הפרטית ומבטיחה גמול פרטי . האמינו בא , אני מציין זאת בלא שמץ של שמחה לאיד בורגני . בעיני , כשאני לעצמי , אין תכונה אנושית זו מוצאת חן כלל וכלל . אילו הוטל עלי לברוא את אדם וחווה , הייתי בורא אותם כך , שרגליהם היו רצות , כביכול , מאליהן ליזום מעשה , פשוט מתוך חדוות יצירה לשמה , ולא למען הרווח . משום כך חושב אני את האינטליגנציה לשאור שבעיסה , בייחוד את האמן , שיש ביכולתו ליצור יצירות שבמלאכת מחשבת ( כך אומרים ) בלא תקווה לרווח מיוחד . אך כל זה באשר לאמנות . בתחום העניינים המעשיים , בתחום הקמת בתי חרושת וכיוצא בהם , — דבר זה אינו מתרחש ואינו יכול להתרחש . אל הניסוי הארץ ישראלי , אל הקולקטיוויזם בזעיר אנפין , התבוננתי לא רק בלא כל דעה מוקדמת , אלא אפילו מתוך אהדה . ועד היום איני מסכים לוותר על עמדתי שיש בה משום דרישת טובתן של הקבוצות : פשוט , בתור ציוני , אינ יכול שלא לראות , שאילו היתד . הקבוצה בת קיימא מבחינה כלכלית ופסיכולוגית , היתד , היא נותנת לנו פתרון יפה וזול לשאלת ההתיישבות החקלאית . מחיוניותה של הקבוצה לא נתייאשתי עד היום , אולם בזו , הפסיכו לוגית , אני מתחיל לפקפק . קשה שלא לשמוע את הנאמר בקול רם ולפעמים גם לוחשים חרש באוזנך דווקא המפוקחים ביותר בקרב חברי הקבוצות הגדולות ביותר שלנו : "בית משלנו ... חלקה משלנו " ... ! מובן , שהניסוי הזד . נעשה בזעיר אנפין : אילו היה זר , רק אחד ויחיד , לא הייתי מסתמך עליו . אך הוא מאשר את מה שמתהווה ברוסיה . נמצא איפוא שגם הדוד הגדול וגם הסיר הקטן הראו אותן התוצאות . הגורם האינדיווידואלי בפיתוח היצירה הוא גורם יסודי ובלתי נמנע . האנו שות אינה צועדת לקראת הסוציאליזם — היא צועדת לכיוון ההפוך : ומשום כך , אם יש מעמד המתיימר להיות נושא חזון העתיד ( זו הנחה , שאנו הבורגנים , הבזים לאידיאולוגיה המעמדית , איננו מאמינים בה , כי אנו מאמינים באומה על מעמדית ובאנושות על מעמדית — , ( אם אכן יש מעמד כזה , אזי אנו , הבורגנים , הננו אויבי מדינת העל המשטרתית ודוגלי האידיאולוגיה האינ דיווידואליסטית . הלך הרוח המבוייש של הבורגנות נובע מכך , שטובי האנשים משכבה זו נתקלים על כל צעד ושעל בעוני , עמל מפרך ביותר , ילדים רעבים , והם נוכחים לדעת , מתוך כאב לב , כי טרם הומצאה הדרך שבה ניתן לסלק את כל אלה . מבחינה זו , הבושה היא רגש טוב ומועיל , אך מה לזד . ולמשטר הבורגני ?

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר