בעיות מעמדיות

עמוד:209

לחלוטין , שריפויים של פועלים הוא חובה המוטלת על מוסדות כלל רפואיים , כלומר , קודם כל , על המדינה , ובצורה מסייעת — גם על קרן היסוד . מובן , שדירה ושירות רפואי עדיין אינם הכל ; אולם ניתן לומר בלא הגזמה , כי בשני הגורמים האלה טמון ההבדל העיקרי בין מצב ה"שוק" של הפועל היהודי ( למצער — של רווק ) ובין זה של הערבי . לערבי , על פי רוב , אין צורך לא בדירה ולא בשירות רפואי — משפחתו מתגוררת בקרבת מקום , ואילו לאקלים הוא הסתגל . אילו נמצא פתרון לשתי הבעיות הללו היתה מוזלת יקרנותו של הפועל היהודי בערים באחוזים רבים — לפי חישובים אחדים עד כדי רבע , לפי אחרים — עוד יותר . מכאן אתה למד , דרך אגב , מה אמת בשמועות על כך , כאילו הרוויזיוניזם " רוצה לבטל את קרן היסוד . " הרוויזיוניזם עומד איתן על נקודת ההשקפה , שלפיה על כל יהודי הגון בכל העולם לשלם מס למפעל הבניין של המולדת היהודית , ואת הסכומים המתקבלים מהיטל זה יש להוציא בתבונה ו לא לשם סעד כספי במשקים פרטיים ' ) קבוצה' היא משק פרטי בדיוק כמו חווה , שניתנה לנחלה ) ולא לשם תמיכה בממשלת המאנדאט ( שלושת רבעי תקציבנו וזה של בתי חולים אינם אלא תמיכה באוצר , כי על האוצר היה לשאת בהוצאות אלו : ( על קרן היסוד ליצור "תנאים" להתיישבות . "תקציב" ליישוב עירוני זה או אחר אינו מתאים לסוג זה ; ואילו הקמת דירות זולות מתאימה . ועוד : יש להכרית בארץ ישראל כל זכר לשתי מלים : השבתה ושביתה . על סכסוכי תעשייה למצוא את פתרונם בעזרת שופטים מיוחדים : מוטב — שופטים , שייבחרו על ידי הקונגרס , כשהם אינם ניתנים להחלפה ובלתי תלויים בהשפעות מקומיות . לאחר דיון כזה יש לראות השתתפות בהשבתה או בשביתה תעודת קלון , המוציאה את התעשיין או הפועל האשמים מכלל היישוב ; יש לקבוע חרם ציבורי מחמיר , שאינו ניתן להיפרץ ושאינו יודע רחם לחלוטין , להעניש לא רק את האשם , אלא גם כל התאגדות , שבו יוכל למצוא לו מקלט . כל הנאמר למעלה אינו ניסיון לפתור את בעייתנו המעמדית , לא בשלימותה , לא בחצייה ולא בחלק המאה שלה . זהו רק ניסיון לציין , באילו כיוון ורוח יגש תמיד הרוויזיוניזם לפותרה . אין צורך עם זה לבוא לכלל הססנות ונרפות ולחלום על כך , שאם ישתמשו בכל האמצעים הללו והדומים להם בעקיבות או אז ייעלמו בארץ ישראל הרוח המעמדית והאנטאגוניזם המעמדי . המעביד והעובד שלו לעולם לא ייהפכו לטליים , הרועים מתוך ידידות באחו משותף . יתירה מזו : לכל קבוצה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר