בעיות מעמדיות

עמוד:207

ב'מושב עובדים' או ביישוב עירוני מן הסוג הישן . הרוויזיוניסט שואל רק דבר אחד r מה מספר התושבים כאן — והאם מצבם הוא איתן ? והוא הדין לגבי בית חרושת : בין שהוא קואופרטיווי ובין שהוא בבעלות פרטית , — היינו הך הוא בעיני הרוויזיוניסט , בתור שכזה , אותו מעניין רק מספר חברי צוות העובדים המועסקים ואיתנות מעמדו של המפעל . משום כך , חמישית , אנו מתייחסים ביחס של רצון שווה לחלוטין להיווצרותן של צורות משק , הן קואופרטיוויות והן פרטיות , חקלאיות ועירוניות . לא ניגרר אחרי אויביה ! המושבעים של ה'קבוצות' 1 כל עוד יש אנשים , המסוגלים לתרום את התלהבותם למשק חקלאי רק על יסודות שיתופיים , יש לנצל גם אותם להגדלתה של האוכלוסייה באותה צורה , שאופיינית להם , כלומר ו יש לתמוך גם בהם על יסודות "אשראי בריא ומחמיר . " ולא ניגרר אחרי שוללי יישובים , הבנויים על יסודות של בעלות פרטית ו אם יופיעו בני אדם בעלי חסכונות , הרוצים להתיישב בחוות משלהם , בין שהם עובדים במו ידיהם ובין שהם שוכרים פועלים יהודים , משמע , שצריד לנצל גם יסודות אלה להגדלתה של האוכלוסייה באותה צורה , שאופיינית להם . בנוגע לחלוקת כספי קרן היסוד ( הזירה הראשית של "מלחמת מעמדות" בקונגרס , ( תידרש כאן בכלל עריכת בדיקה חדשה . נראה , שיהיה צורך להעמיד את החלוקה הזאת — ככל שמדובר בסיוע למשקים — כמעט בשלי מותה לא על בסיס סעד כספי , אלא על אשראי — אשראי אמיתי , בריא , כלומר , מחמיר ועם אפשרות לכפות קנסות במקרה של אי פרעון התשלום במועד . יהא צורך לחדול בלא רחמים משיטת ה"תקציבים" השנתיים , המכונים אצלנו באדיבות בדו"חות הרשמיים כ"הוצאות לביצור המשק" ; למרות כל הרגשת הכאב שבניתוח זה — דווקא היא שתביא לביצור האמיתי . וכאן , שוב , לא יתכן שיהא הבדל כל שהוא בין ה"שמאלנים" ובין ה"ימנים . " יש גם ' קבוצות' ( דומני , דגניה וגבע , ( המתקיימות בשנים האחרונות בלא "תקציב" י יש גם יישובים עירוניים שבבעלות פרטית , המקבלים סעד כספי זה לא בקביעות פחותה מזו של ה'קבוצות' השכנות . בשביל אלה וגם אלה הוא בגדר רעל , ויש צורך לשים קץ להרעלה זו בשניהם . ועוד : שכר העבודה , שקיבל פועל עירוני יהודי עד למשבר , כלומר , 35 פיאסטר ( שלושה רובאלים וחצי זהב ) ליום , הוא , לדעת בעלי משק רבים , משתלם לגמרי על ידי ערכו היצרני , על כל פנים , בתעשייה . אף על פי כן , 2 בשנים 1927-1926 היתד , ארץ ישראל שרויה במשבר כלכלי חמור . a הפיאסטר הוא הגרוש , המטבע שהיה נהוג בתקופת המאנדאט . בלירה היו מאה פיאסטר .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר