בעיות מעמדיות

עמוד:206

ביותר שקי המצפון והמחשבה היהודיים . רבים מאתנו מאמינים , שבעתיד תיהפך ארץ ישראל היהודית דווקא לאותה מעבדה , שבה ימציאו מתכון וישתמשו בו לשם ריפוי הברתי לכל העולם : אולם , לפני שמחפשים מתכונים , יש לבנות את המעבדה . על כן , בשבילנו , כפי שכבר נאמר , בתהליך בניינה של ארץ ישראל היהו דית , אין בעל ההון בעל הון ואין הפועל פועל . גם זה וגם זה — רק לבנים הם בבניין המשותף . האינטרסים שלהם , האישיים או המעמדיים , ייסוריהם או אושרם , כשלונותיהם או הצלחותיהם , מעניינים את גרעינה הציוני של נשמתנו רק במידה , שדבר זה מבצר או מחליש את תהליך היווצרותו של רוב יהודי . אנו משעבדים את כל השאיפות האנושיות , האינדיווידואליות או הקבוצתיות , החברתיות , התרבותיות , הדתיות או ככל שתרצו , לבכורה קנאית אחת של מטלה ממלכתית , ואין אנו מכירים בשום צווים אחרים או אף , לפחות , רחשי אהדה אחרים . מכאן נובעות אמיתות מספר . ראשית , להיווצרותו של רוב דרושה כמות , היקף מספרי , ואת הכמות יכולים לטפק רק העמלים . ההמון מורכב לא מנותני עבודה , אלא מאנשי עמל . לפיכך , " רוב יהודי" ו"עבודה עברית" — שמות נרדפים הם . על כן , מפעלים , שאינם בנויים על עבודה עברית , לא זו בלבד שאין להם ערך לאומי כל שהוא , אלא להיפך — יש בהם משום סכנה לאומית . ועידתם של הרוויזיוניסטים בארץ ישראל החליטה לסלק בעלי מפעלים כאלה ( יש כאלה אחדים ) מהסתדרותה . רצוי , שילכו בעקבות דוגמא זו גם חוגי ציבור אחרים , ושבכך לא יסתיים העניין . שנית , כל אדם בעל הון , המקים בארץ ישראל את מפעלו הפרטי על בסיס עבודה עברית , יוצר עמדה חדשה לגידולה של האוכלוסייה העברית . על כן , משיכת ההון היהודי הפרטי לארץ ישראל — בתנאי שיתבסס על עבודה עברית — יש בה בדיוק אותה "קדושה , " כמו בעקרון העבודה העברית עצמה ; גם אלה שמות נרדפים הם . שלישית , אם תרד רמת התנאים החומריים או המוסריים של חיי הפועל מתחת למינימום קבוע , חזקה על הפועל הזה שייעלם . ואם תרד רווחיותו של מפעל פרטי מתחת לרמה קבועה , ייעלם מפעל זה , ההון יחדל מלזרום ומלהגיע לארץ ישראל , ויפחת מספר המקומות לעבודה עברית . לפיכך , הן שמירה על תנאי העבודה והן שמירה על רווחיותו של ההון הפרטי הם דברים שב"קדושה . " שוב גם אלה שמות נרדפים הם . רביעית , כשרוויזיוניסט , בתור שכזה , רואה נקודת יישוב , הוא מתייחס בשוויון נפש עמוק ביותר לאבחנה שמבקשים להבחין , אם מדובר ב'קבוצה , '

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר