אחד־העם

עמוד:203

העמ'יזם . אחדים מתלמידיו קלטו מתורתו , בעיקר , דברים משניים — למשל , אזהרות מפני אבסורדים מובהקים , כגון האמונה ( לא ידוע של מי , ( כאילו ארץ ישראל מסוגלת לקלוט את כל 12 או 15 מיליוני היהודים , או כאילו הקונסולים שלה יהיו מסוגלים באחד הימים להגן על יהדות הגולה מפני רדיפות ופרעות . תלמידים אלה הסתירו מפנינו את אחד העם האמיתי 1 יצרו מסביבו אגדה על אחד ספקן נצחי , המנבא תמיד על כשלונות לכל יוזמה חיובית . אפילו מן ה"מרכז הרוחני" עשו תלמידים אלה קאריקאטורה : הפיצו שמועה , כאילו כל משאת נםשו של אחד העם מתבטאת ביצירת קהילה כל שהיא של חכמים נטולי גוף בארץ ישראל , שאין להם לא שלטון מדיני ולא משק לאומי . אחד העם מחה תכופות ונמרצות על סילופים אלה ? הוא הסביר , כי ה"מרכז הרוחני" אינו בית קלפים , כי בשביל למלא תפקיד של "מרכז רוחני" יש צורך בארץ ישראל לא רק במשק יהודי בריא , אלא גם במנת עצמאות מדינית , וקודם כל — ברוב יהודי מספרי . כל זה כתוב בכתביו שחור על גבי לבן ; - אולם האגדה חסרת הטעם חיה ונפוצה כבר מעצמה , עד שסוף םוף קיבלו אותה ותמכו בה בשמחה גדולה שונאיה המושבעים של הציונות , בדומה למר ריצ'מונד . אותנו אין הערפל הזה מסנוור . "אני — הסידן , " אמר פעם למנוח אחד האנשים , ועל כך ענה לו אחד העם בספקנות : "הייתי מעדיף אילו היית קורא את כתבי . " לא בכל המקרים היינו "חסידיו" של אחד העם , אולם אנו קראנו אותו : וכשקראנו ידענו , שיבוא יום , שבו תבין היהדות אמת גדולה אחת : ככל שהיו אחד העם והרצל רחוקים זה מזה על פי מזגם , הפסיכולוגיה שלהם , רצונותיהם , — הנה , עם זאת , אין , אולי , בין משאת נפשו הסופית של הרצל לבין משאת נפשו הסופית של אחד העם הבדל מהותי : פרופסור מעולה למשפט הממלכתי , למשל ילץק , לאחר שהיה בוחן את כל סימניו של אותו " מרכז רוחני , " שעליו חלם אהד העם , היה מכנה מבנה זה < "מדינה יהודית . " אולם , כשאנו אומרים זאת , אנו רק מזכים אותו מאשמת שווא , שטפלו 2 הסבר מקיף ומאלף של משנתו של אחד העם קיבל ז'בוטינסקי בשיחה שנערכה ביניהם בעת ביקורו של ז'בוטינסקי בארץ ישראל ב . 1926 ראה י . פוגרבינסקי : "אחד העם וזאב ז'בוטינסקי , " הדואר , 30 במאי , 1941 וכן מאמרו של אחד העם "שלוש מדרגות , " כל כתבי אהד העם , ירושלים תש"ז , עמ' קנ"ג , וכן אגרות אהד העם , תל אביב , תשי"ז , עמ' . 256 ) ילינק , גיאורג , ( 1911-1851 ) משפטן גרמני יהודי מומר , בנו של המטיף וחוקר חכמת ישראל הנודע , אהרן ילינק . הוא הורה משפטים באוניברסיטאות וינה ובאיל ובהיידלברג . מגדולי המומחים בתחום המשפט הציבורי . חיבר ספרים חשובים בנושא זה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר