הרצאות בוועידה השנייה

עמוד:201

באמצעות כוחותינו וקשרינו היינו יכולים להשפיע השפעה ניכרת על דעת הקהל של אנגליה , של ארצות אחרות , של חבר הלאומים / היינו יכולים לפקוח עיניים לחוג רחב של העולם הלא יהודי כדי שיעמדו על הסתירה הבולטת בין רוח המאנדאט לבין מה שמתרחש בארץ ישראל ; היינו יכולים לעשות את הסיסמאות בדבר הרפורמה החקלאית והמינהלית לפופולאריות ; היינו יכולים להסעיר את המצפון הציבורי על ידי חשיפת האמת על היישוב נטול המגן ; היינו יכולים לעשות איפוא בעצמנו מחציתה ממש של ה"מיתקפה המדינית . " כלום נכון והגון הוא איפוא מצדנו להימנע מכך ? כלום אין עצם נאמנותנו לאינטרס הציוני תובעת מאתנו לפזר אותו ערפל , שבעטיו סבורים אנגליה וכל העולם , כאילו המאנדאט מוגשם כיאות , וכאילו במשבר אשמים היהודים עצמם , קמצנותם וחוסר כשרונם למעשה ההתיישבות ? משכנעים מאוד יהיו גם נימוקיהם של מתנגדי הפעולה העצמאית . החלק הנייטראלי של ההמונים הציוניים לראה בפעולה כזאת ויתור , אם על הרצון ואם על התקווה , לנצח בקונגרס . יתירה מזו t הוא יראה בכד צעד להפרת אחדותה של ההסתדרות הציונית : אפילו פעילותנו הכלכלית בלבד יכולה לגרום גינוי על שאנו מסיטים כוחות מקרן היסוד והתעמולה המדינית שמחוץ לחוגים היהודיים תתפרש כחבלה במדיניות החוץ של ההנהלה החוקית . מלבד זאת , אפילו נניח , שאנו חזקים למדי בשביל תעמולה מדינית , האם בכוחותיה של ה"ברית" ליטול על עצמה משימה חשובה וגדולה כל שהיא , בעלת אופי כלכלי וכספי ? הוועידה תחליט . "ראזסוויט" מברך את משתתפיה , שהתכנסו הפעם כמעט מכל קצווי העולם הציוני , מארץ ישראל עד אמריקה , ומאחל להם עבודה פוריה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר