שיחה עם השטן

עמוד:186

מחונך אני , ובלא מלות תודה — אם גס רוח אני ו ומכל מקום , שוב אין לי צורך במורה . — מדובר בגיאוגרפיה , — עניתי , — והרי זו עבודת יצירה , נאמר , קונ צרט — אם רצונך לנקוט לשון דימויים . הכל מבינים , שהפסנתרן רובינשטיין מסוגל ללמד את הכנר סאראסאקה לנגן בפסנתר לא רע ; אך אם יש לערוך קונצרט לא בכינור , אלא דווקא בפסנתר , הרי לא יתכן להפקיד זאת בידיו של סאראסאטה , אף על פי שהוא "סיגל לעצמו" את השיעור שלמד . — על כך , — אמר , — אענה לך אחר כך ? אך אל נא תעמיד פנים , שהרי אתה עצמך יודע , כי מדינאים שנכשלו משתמשים לעיתים קרויות באמת שאולה מן המתנגד , ו ( ככל שמדובר בהצלהה בבחירות , אם לא בעבודת יצירה , ( הרי נעשה הדבר לעיתים בהצלחה רבה . ואיש אינו חושב לו זאת לחטא . נהפוך הוא , עוד מפליגים בשבחו , לאמר ! אדם מתון , לא קנאי , יודע להקשיב לכל מלה נבונה ויהי האומר אותה מי שיהיה ... — אחת מן השתיים , — ענה המחבר מתוך גודל רוח ובלא משוא פנים , — אם אמנם יש לאל ידם להגשים בפועל את עקרונותינו , אם גם הם בעלי אופי פעלתני , חקלאי רפורמיסטי ולגיונרי , אלא , שכמוהם כאיליה מיר 1 מץ , במשך 33 שנה לא עמדו הם על אופיים זה ; ובכן , מי יתן ויצליח האל את דרכם , ומה יכול להיות טוב מזה ? הבה יפעלו על פי הוראותינו ואנו נעסוק בתרגום אירופידס , או בהדפסת אטלאס לזואולוגיה . — ז 1 שטות , — אמר , — הרי קבענו , שהם בחזקת נאדות ישנים ואילו יינכם עשוי להחמיץ בתוכם . — אם כך , הרי תחול עליהם השנייה משתי האפשרויות : בשער החדש לא יצליחו , מחיר הקרקע יאמיר עד ... מי יודע כמה לכל דונאם , האנגלים יקימו פארלמנט ערבי , העלייה תידלדל ותלך , הגנה לא תהיה — וההמונים יווכחו לדעת , שהתלמידים הביאו את העניין עדי אסון . — שוב מלה מוצלחת , — פרץ בצחוק , — "אסון . " מה שנכון — נכון ! אם יהיה אסון ( הוא בלתי נמנע , אם יישארו אנשים אלה ליד ההגה , ( או אז , כמובן , ידרשו ההמונים , אפילו הלא "מחודשים , " שינויים . יתירה מזו י המנהי גים הנוכחיים עצמם יסתלקו אז ממשרותיהם בעונג רב . למי יש חשק לחלץ את הציונות מן האסון ? בנפש חפצה ימסרו את התענוג הזה לכם . ואז תקבלו בירושה חובות , יוקרה אבודה , אשראי הרוס , ארגון שידיו רפויות — במטותא - דמות אגדית הלקוחה מן הבליגה , שירת האפוס העממי הרוסי . מורומץ היה נכה מנעוריו , אך התגבר על מומו מתוך שנצמד לקרקע . לימים נהפך לגיבור לאומי בהכריעו את אויבי מולדתו .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר