האנגלי

עמוד:174

בשגגות מטופשות נחשב אצלם לדבר טבעי בהחלט : התהליך הזה , לפי דעתם , שוב אינו ניתן לשינוי , ואולי גם אינו טעון שינוי . כל האנגלים יודעים זאת , מודים בכד , בלא להתבייש , תוך היוד , כאילו היה הדבר מוזר כל שהוא , אך בריא בהחלט . וכל הזרים , שבאה לידם ההזדמנות להתבונן מקרוב בתפעולו של המנגנון הממלכתי באנגליה , עמדו על כד תמיד , — בפעם הראשונה תוך מורת רוח ואכזבה , ובפעם השנייה — תוך חיוך שליו . בחודשיה הראשונים של מלחמת העולם היה זה נושא השיחה העיקרי בכל מועדוני הקצינים של בעלות הברית , במערכות העיתונים , במשרדי הממשלה : איך כותב האנגלי " נוח" בשבע שגיאות . הוא שולח חיילים רבים וכמות עצומה של קופסאות סרדינים בשבילם . אך את הגדוד שולחים הם למקום אחד ואת קרונות מיצרבי המזון למקום אחר , משום שמישהו "בלבל ושיבש , " כפי שכתוב בבלדה המפורסמת על מלחמת קרים , מלפני שבעים שנה . הכל עושים הם באיחור ; אין להם כל תכנית מוכנת מראש , והם מתפארים בכך , באומרם ש"אין זה מעניינו של היום לדון במה שיקרה מחר . " ומשום כך מגלים הם מדי יום ביומו "ח 1 ר" הדש בארגונם ומתחילים להטליא אותו בטלאי חדש ; וכך הלאה . וכשמלגלגים למנהג זה , בנוכחותו של האנגלי , מסכים הוא לביקורת ומרעים בקול צחוקו יותר מכל השאר , ועם זאת הוא מעיר : "אל תחשבו , שאפשר לשנות זאת . זהו טבענו . כך בנינו את אנגליה ואת הקיסרות הבריטית : אנו עושים חור , ואפילו חור גדול , ואחר כך מטליאים טלאים , אבל טלאים חזקים . " דווקא בכך , שאין הם מתביישים להודות ב"חור" ולהטליא עליו טלאי , דווקא בכך נעוצה מעלתם הגדולה . דווקא מסיבה זו כדאי להיות שותפה של אנגליה : משום כך , אולי , מוטב להפסיד עמהם מאשר לזכות עם רבים אחרים . כ שניים הם מן המפורסמות : האחד , שאנגליה היא שמרנית ; השני , שאנגליה היא אחת המדינות המתקדמות ביותר . אמנם יש כאן סתירה , אך שני צידי הסתירה הם אמת . יש לה לאנגליה אחת החוקות החברתיות המעולות ביותר וכן השיטה המשוכללת ביותר במינהל הרשויות העירונית והמקומית , משטר קולוניאלי ליבראלי שאין דוגמתו , ומערכת המשפט המתוקנת ביותר בעולם . 8 הפועל הוא Blunder והמושג לקוח משירו של המשורר האנגלי אלפרד טניסון : nDpnri" ) The charge of the Light Brigade הבריגדה הקלה ( " בשורת השיר : Some one had blundered מלחמת קרים נגד רוסיה , שבה השתתפו אנגליה ובעלות בריתה , ניטשה ב . 1854

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר