ה"מאה השחורה"

עמוד:142

תחרר — במובן הרחב — מן ה"ייווסקציה" שלו . נדמה , שרגע זה הגיע . נחכה עתה להתפתחותו של התהליך מתוך חיוך של סקרנות אדישה . כל זה לא הייתי כותב ב"ראזסוויט" ( מה לנו ולעסקיהם ן , ( לולא התאמץ השלטון הסובייטי עצמו תוך שהוא יוצא מכליו "לעניין" אפילו תנועה נייטראלית , כמו הציונות . גירוש ציוני רוסיה נמשך . לפני שנד , בקירוב הובעה ב"יומננו" הדעה — נפוצה למדי — שאשמי המצוד הנערך על הציונים אינם הבולשוויקים עצמם , אלא משרתיהם היהודים מקרב ה"ייווסקציה" ( המיוחדת . ( ואולם יש לעיין עתה מחדש בנחמה זו . המשרתים הם משרתים ; אך כשכבר ? ןבלו לפני אדוניהם מאה פעמים ואחת על תעלולי משרתיהם , ואף על פי כן הולך ונמשך מסע הציד , מסתבר איפוא , שהעניין אינו רק בשומר כלבי הציד . יתכן שהציבור הציוני יצטרך להעמיד על סדר יומו את השאלה בדבר יחסינו אל ה"מאה השחורה" כולה , השולטת כיום ברוסיה . ה"ייווסקציה" אינה אלא פרט קטן אחד ; שהרי הבו לשוויקים — הם , שחונקים את הנוער היהודי . י החטיבה היהודית במפלגה הקומוניסטית .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר