ה"מאה השחורה"

עמוד:139

ה"ממלכתי" על המפעלים המולאמים — ככל שהם אמנם מייצרים משהו — כן הוא נהפך לתרמית . הוא נושא אופי של ממש רק באותם ענפי הטשק , שבהם היתד , שליטה גם למשטר הישן , כגון מסילות הברזל . לגבי בתי חרושת ומפעלים נעשה המושג "ממלכה" לבדיחה , כמו ( אצטט את אחד מבני שיחי ) " ריבונותו של הסולטאן התורכי במצרים בימי הכיבוש האנגלי . " יוצאים מן הכלל הם מועטים , ומדי שנה בשנה הולך מספרם ומתמעט . מפעלים , אם אכן הם קיימים , קיימים ומופעלים בזכות האינטרס האישי , שיש בהם לבעליהם . מפעלים חדשים מוקמים כמעט אך ורק על בסיס קאפיטאליסטי , במסווה שקוף מאוד של "ממלכתיות" מילולית . והוא הדין , ועוד בצורה בולטת יותר , בתחום סחר הפנים . ואותו דבר , ובצורה "מחוצפת , " נטולת מעצורים , מתחיל לבצבץ החוצה גם בענף המשק האחרון והמשוריין — בםחר החוץ . האם יש עשירים ? ישנם , — "רק שהם משתדלים שלא לקנות רהיטים יקרי ערך , כדי שלא לנקר עיניים ) " תכונה אופיינית מתולדות הבורגנות הביניימית . ( האם יש עניים ? ודאי שיש . הרווחים המושגים "גביר" ו"עמך" ? ודאי שרווחים . מהו יחס " עמך , " מחוץ לחיים המדיניים , אל ה"גביר" — ? הם מסתכלים בו מ"למטה למעלה , " כמו מאז ומעולם . קשה מאוד להניח , שכל עשרות עדי הראייה הללו התעלמו מן העיקר , ולהיפך — גילו מה שאין . הריני עיתונאי ותיק ויודע אני , על פי ניסיוני , שעשרה עדי ראייה , אם ישאלו ויחקרו אותם היטב , יציירו תמונה הרבה יותר נאמנה משלוש מאות קטעי עיתונות — בייחוד קטעי עיתונות שבפיקוח השלטונות , שאין להתחשב בה כלל . ואולם , אופייניים עוד יותר מתשובותיהם ומסיפוריהם של עדים הללו היו בשבילי עצם הדמות ועצם הטיפוס של יוצאים אלה מרוסיה הסובייטית . מובן מאליו , שזוהי הבורגנות "לשעבר , " ומעניין לדעת , שהיא נשארה בורגנות במלוא מובנה של מלה זו ! אותו טעם , אותו הלך רוח , אותם הרגלים , אותם אינטרסים , שהיו להם גם מקודם . מובן , שמרגישים כי אנשים אלו חמקו מארץ , שמסוכן היה לומר בה מלה או אף " לקנות רהיטים ; " ואולם אין מרגישים , כי מדובר באנשים , שבאו מארץ , שבה החיים הם ספוגי אווירה חברתית אחרת , — זאת אין מרגישים לגמרי . יתירה מזו : הבחנתי בחותם ברור של סביבה חברתית הדשה אצל הנוער העברי , שעשה שלוש עד חמש שנים בארץ ישראל ; כאן , בצרפת , פוגשים , על כל צעד ושעל , פליטים רוסיים , בייחוד מקרב הנוצרים , שנתערטלו בפני מיותם מצביונם הבורגני — לא מבחינת השקפותיהם , אלא מבחינה פסיכולוגית .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר