ה"מאה השחורה"

עמוד:138

המאורעות , שהתרחשו פעמים הרבה בארצות אחרות . שום דבר חדש , בעיקרו של דבר , ושום לקח לעולם , בדומה לשנת , 1789 לא היה במאורעות הללו , ולפיכך שום דבר "מופלא , " במשמעות עליונה , "מעצבת תקופה , " לא קרה שם . אך הבולשוויקים מנסים להוכיח , שאכן קרה משהו חדש , דהיינו י לא רק מעבר של שלטון מדיני לידיים אחרות , אלא הנחת יסוד למשטר חברתי חדש . ואילו יריביהם טוענים , שאין בזה אמת , שלגופו של דבר אין שום סימנים , שיעידו על משטר חברתי חדש ; הוכנס רק אי םדר במשטר חברתי ישן , דבר שכבר קרה לא פעם אחת בעולמנו , — ושום דבר "מופלא" אכן לא קרה שם . בוויכוח זה — עד כמה שיכול אני לשפוט על פי מקורותי הדלים , מצטרף אני לדעה האחרונה : ברוסיה אירעה הפקעת רכוש גדולה , אך לא היתה שם שום מהפכה חברתית . מובן מאליו , שמקורותי הם דלים . ואף על פי כן , לא הייתי מייעץ שלא להעריכם כראוי . לא חולף חודש בלא שנפגוש כאן אנשים , שעלה בידם להימלט מרוסיה . ברובם אנשים נורמאליים הם , נבונים בממוצע ובעלי כושר הסתכלות ממוצע . אף לא הייתי מכנה את מצב רוחם חד צדדי ; אדרבה , הם אוהבים גם לשבח את הבולשוויקים — למשל , על סדר משטרתי טוב ( בייחוד בערי הבירה , ( ובכלל על חריצותם המינהלית . מובן מאליו , שהם כולם קובלים על הדיכוי המדיני , ואולם בנקודה זו אני עצמי עוצר בעדם מיד , כיון שצד זה של העניין ידוע לכל , והבולשוויקים עצמם אינם מתכחשים לו . ואני שואל את בני שיחי אלה תמיד אותן השאלות : — על קווי דמותו של המשטר החברתי . האם יש לפחות נבטים , לפחות נצנוצים של יצור כזה , שניתן יהיה לכנותו — בלא מליצות — סוציאליסטי ? יאמרו לי . אתה מתפרץ לדלת פתוחה , כי התשובה ידועה מראש — הבול שוויקיכ עצמם הודו , כי לעת עתה אין אצלם סוציאליזם , בעצמם הנהיגו " נאפ" י ו"נאפ" חדש , ובעצמם מדברים על הקאפיטאליזם הממלכתי . ואולם דא עקא , שמתשובות בני שיחי מצטיירת תמיד תמונה , שאפילו אינה דומה לקאפיטאליזם "ממלכתי . " היא דומה פשוט הרבה יותר לקאפיטאליזם , רק לקאפיטאליזם ישן נושן , של התקופה הראשונה , הביניימית , תקופת היווצרותה של מדינה בורגנית , כשרצה השלטון בהתפתחות היוזמה הפרטית ובו בומן פחד מפניה ? ביד אחת עודד תעשיינים וביד אחרת עשק אותם , ברגע שהעטו קצת שומן . כזה הוא הרושם הכללי מן העדויות שהצטברו בזכרוני . הפיקוח ) ראשי תיבות של המונח הרוסי — "מדיניות כלכלית חדשה , " זד , היה כינויה של המדיניות הכלכלית בברית המועצות שהונהגה על ידי לנין ב , 1921 והיה בה במקצת שיבה למשטר הקאפיטאליסטי .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר