על ארץ־ישראל ה"דו־לאומית"

עמוד:135

היהודי ייווצר בכל מחיר . רק אז , כשלא יישאר שום ספק , ינהגו הערבים הארץ ישראליים , כפי שנוהג כל עם נבון מול גורל , שאין לשנותו . ישלימו עם הגורל , ישתדלו אף להבין את הצדק ההיסטורי של גורל זה ויפתחו במשא ומתן עמנו בדבר ערובות של שוויון זכויות של רוב ומיעוט בארץ ישראל העברית שלעתיד לבוא . במה שנאמר לעיל , מסכימים אנו , בעצם , להשקפה , שנוסחה על ידי הפרופ' קוליקור 5 בפרק החמישי של מסותיו המזהירות והעמוקות ( עיין "ראזסוויט" גיליון '' . ( 49 מבחינה משפטית , המדינה היהודית אינה כלל לא זכות מיוחדת , אף לא תביעה מיוחדת , אלא היא פשוט תוצאה בלתי נמנעת ועובדתית בלבד של אותה זכות צנועה להתיישבות , אם רק זכות אחרונה זו תוגשם בהצלחה למעשה . " אנו חלוקים עם הא' קולישר רק ביחס לתורת שפרינגר , שאותה רואה הוא בגדר אשלייה ובחזרה לימי הביניים . אנו , חסידי "תכנית הלסינ גפורס , " עומדים על נקודת מבט אחרת ; מבחינה משפטית מבדילים אנו בבירור בין המושג "לאומיות" לבין המושג "אזרחות , " והננו מוכנים להכיר בכל זכויות ה"אומה" השמורות אפילו בשביל שלוש מאות הארמנים בירושלים , אם ירצו בכך . אך אין זה משנה את מהות העניין ! תוצאתה האובייקטיווית של ההתיישבות תהיה הפיכתה של ארץ ישראל — אפילו תוך הקפדה על כל מצוותיו של שפרינגר — למדינה יהודית . 17 קולישר , אלכסנדר ( נפטר בצרפת הכבושה ב , ( 1941 בן למשפחה היהודית המפורסמת ברוסיה ו אביו היד , מגדולי הפרקליטים בפטרבורג . אחרי מהפכת אוקטובר 1917 היגר לפאריס , כתב בעיתון המהגרים הרוסי "פוסלדניה נובוסטי" ( כינויו — " יוניוס . ( " חי באווירת התבוללות , עד שהכיר את ז'בוטינסקי והצטרף למפלגה הרוויזיוניסטית . יצאו לו מוניטין כמשפטן , כתב את חוקת ספרד . השתתף בקונגרס היסוד של ההסתדרות הציונית החדשה ב . 1935

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר