הציונות הפאשיסטית

עמוד:126

בהווי היהודי אין זה , כמובן , חידוש . הגיטו הישן לא הכיר , כמדומני , שום עיקרון אחר לקביעת כיוון התנהגות הקהילה , הכיוון של צאן המרעית נקבע בלי כל התנגדות על פי מקורות הסמכות . היו שני סוגי סמכות : זו של "תלמיד חכם" וזו של "גביר . " תלמיד הכם היטיב לדעת את התלמוד , הגביר ניהל בכשרון את עסקיו ; משום כד היה צאן המרעית סבור , שאפשר לקבל אצלם את כל המידע , הן בנוגע למושל , והן בנוגע למגיפה של טיפוס המעיים . כשהיה ה"ליךר" משנה את דיעותיו , שינה אותן גם העדר . כל זה היה אז בלתי מסוכן , מכיון שלא היתד . בכלל שום אפשרות אובייקטיווית להיאבק לא במגיפה ולא במושל . לצערנו , העברנו את הרגלי הגיטו גם לציונות — ולא רק במובן זה בלבד . איש אינו חולק על כך , שפעמים יש לאל ידי האישיות למלא תפקיד חשוב בהיםטוריה . אילמלא היו נפוליאון או גאריבאלדי , מארכס או אפילו הבעש"ט , לא היו עכשיו לא אירופה , ובייחוד לא היהדות , דומות למה שהן נעשו בפועל , ישנם , כמובן , גם "מנהיגי" מפלגות . אבל אישים בעלי שיעור קומה כזה אינם קמים לפי הזמנה ; אסור להפכם למוסד של קבע ; אין עיקרון כזה — "יהיה מנהיג" — ולבנות על העיקרון הזה משטר פוליטי לאורך ימים אי אפשר . יתירה מזו : בשום מקום אין איש בונה על העיקרון הזה משטר מדיני , מלבד הפאשיזם — וכן שלוש הפינות הנידחות שהוזכרו לעיל ! אותה ממלכה באלקאנ' ת , הגיטו הישן , ולצערנו , ההסתדרות הציונית בהרכבה הנוכחי , האנגלים שומרים באדיקות על המושג "לידר" סתם מתוך הרגלם להחוות קידה בפני המסורת , אן למעשה , בשעת צורך רציני , מתחשבים גם הם במידה מועטת בלבד במסורת זו , כמוהם ככל האחרים . בבחירות לבית התחתון מתווכחים הם לא על השאלה , מיהו "לידר" טוב יותר — לויד ג'ורג , ' מאקדונאלד 3 או בולדורין , אלא על השאלה , איזו מפלגה יש לה התכנית המתאימה ביותר ; ויש אשר יקרה שמנצחים השמרנים , אם כי איש אינו מכחיש תוך כדי כד , שלויד ג'ורג' יש לו כשרון אמיתי של מנהיג , ואילו בולדווין ' - לויר ג'ורג , ' דוד , ( 1945-1863 ) יליד ולס , מדינאי ועורן דין , ראש ממשלת בריטניה בשנים , 1922-1916 "אבי הניצחון" במלחמת העולם הראשונה . 3 מקדונלד , ג'יימס רמזי , ( 1937-1866 ) יליד סקוטלנד , בן פועל , ממנהיגי מפלגת העבודה הבריטית , ראש ממשלה . ב 1921 ביקר בארץ ישראל והתלהב מן הרעיון הציוני . בזמן שלטונו פורסם ה"ספר הלבן" של , 1930 אחר כך ריכך במקצת את מדיניותו האנטי ציונית . ?' בולדווין , סטאנלי , ( 1947-1867 ) מדינאי בריטי שמרני . שימש ראש ממשלה שלוש פעמים .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר