הציונות הפאשיסטית

עמוד:125

שהם עצמם לא ניסו להשיג זאת 1 הרי אין ספק , שהם ניסו זאת עשרים פעם . משמע , שאי אפשר להשיג . וכאשר יהיה אפשר — ישיגו . " איני דן היום בבעייה , מי הם "מנהיגים" אלה , מהי חשיבותם האנושית והפוליטית , והאמנם כבר העלו לפני הממשלה עשרים פעם , או לכל הפחות פעם אחת בחייהם דרישה לרפורמה חקלאית . אין דברינו נסבים על " מנהיגים" אלה , אלא על הלך הנפש של הרוב . עכשיו הוא מתמצה כל כולו ולחלוטין בפולחן האישיות , מפגין אותו ומכריז עליו בכל חן הציניות חסרת הרעיון ונטולת הדאגה . תכניות , הנהגה , השקפות , — כל אלו ערכן כקליפת השום : כל העניין הוא בכך , שבראש התנועה יעמדו דווקא 1 ן ב' ו ג . ' כל מד . שצריך ואפשר הם יעשו , ואם הם אינם עושים משהו , משמע , שלא צריך , או אי אפשר לעשות . כך היו אי פעם בממלכה באלקאנית אחת מפלגות , שבהן אפילו נהגו לכנות במישרין בשמות המשפחה את צדיקיהן ו הראליסטים נתייצבו מאחורי אדון ראלי , התיאוטוקיסטים מאחורי אדון תיאוטוקיס , אך במה נבדלו תכניותי הן — ? דבר זה לא היה ידוע ואף לא נחשב . ואולי אפשר למצוא הקבלה עור יותר בולטת , אם נחליט לערוד טיול בדברי הימים של האיסלאם בימי הביניים . בספר הלימוד מסופר , כי הכאליף עומאר ציווה להעלות באש את ספריית אלכסנדריה , וכך היתה טענתו : אם במגילות שברשותה כתובים אותם הדברים שבקוראן , הרי הן מיותרות : ואם כתוב בהן מה שלא עלה בדעתו של מוחמד , הרי הן מזיקות , שהרי ידע מוחמד את כל האמת , ואת כל כולה הירצה בקוראן , וכל השאר אינו דרוש . הנה הלך הנפש שגילה הקונגרס ה 14 והשולט עכשיו בקרב הקצונה הציונית . לדון בו ברצינות לא נוח במקצת : הוא שרוי מעבר לתחומי התרבות . אף על פי כן , יש לדון בו , ולוא גם כדי להסתייג ממנו . פולחן האישיות הוא עכשיו מאוד באופנה בכל מקום : במקצת השפיע במובן זה ראש ממשלת איטליה , שיוסיף אל נכון גם להבא להרעיל את האווירה — עד שבסופו של דבר יגיע בחרפה לקץ שאין מנוס ממנו . אצלנו , בציונות , מילאו תפקיד מסויים בכיוון זה הלך הנפש והמינוח האנגליים , שרבים מאתנו נחפזו לסגלם לעצמם ו כידוע , עצם המושג האידיוטי Leader ( מנהיג ) אף הוא ממוצא אנגלי . על כל צעד ושעל אתה שומע עכשיו מליצות על כך , ש"האיש חשוב ולא התכנית . " 1 מוסוליני , בניטו , ( 1945-1883 ) מנהיג המפלגה ד & אשיסטית באיטליה , עלה לשלטון ב , 1922 הנהיג במדינה משטר דיקטאטורי , נסתבך במלחמת העולם השנייה והוצא להורג על ידי פארטיזאנים בנסותו לברוח .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר