הצהרת באלפור

עמוד:116

בהבטחתה של אנגליה לעזור להפוך את ארץ ישראל לפןדינה יהודית . כך הבינו הצהרה זו מחבריה ; כך הבינו אותה כל אנגליה ותבל כולה ; כך הבינו אותה היהודים י כך מבינים אותה אנו ולא נקבל שום פירוש אחר . בשעה שנתנו השרים הבריטיים הבטחה זו , ידעו היטב , שהיהודים בארץ ישראל הם מיעוט ; כן ידעו היטב , שכדי ליצור רוב יהודי , כלומר , מדינה יהודית , דרושה התיישבות ; הם ידעו היטב — על סמך מאות נסיונות בהיסטוריה שלהם , כי התיישבות כרוכה בקשיים פוליטיים ומשטרתיים רבים , בעיקר בשל התנגדותם הטבעית והבלתי נמנעת של ילידי המקום . לכן , שום דבר חדש לא אירע מאז ; לא נתהולל שום דבר שהיה עשוי "לפקוח את עיני אנגליה" לראות מכשולים אלה ואחרים שאותם אף לא שיערה , המסכנה , מראש לפני שמונה שנים . כל זאת מבין היטב כל אנגלי בעל שכל ישר . יתירה מזו < ליא אף "נתגלו" קשיים שלא שיערום מראש , הרי גם אז אין אנשים הגונים מסתלקים מן ההתחייבות שנטלו על עצמם . אין עם תרבותי גדול יכול לתת הבטחה חגיגית באחד מרגעיו הקשים בתולדותיו , הבטחה בעלת משמעות היסטורית עצומה , וכעבור שנים מספר לומר : "סלחו נא , חשבתי שזה יעלה לי זול יותר במיליון לירות לשנה " ! אי אפשרות מוסרית זו מבין כל אנגלי אחראי . מסיבה זו לא העזו ארבע ממשלות באנגליה ( ואחדות — מתוך צער רב ) להתכחש להצהרת באלפור . ולוא היתה קמה שם מחר ממשלה , המורכבת כולה מעובדי העיתון 3 / 'Morning Post " כי אז גם הם היו מגיעים , תוך חריקת שיניים ולאחר ליל דיונים ארוך בהצהרה השנואה עליהם , לידי החלטה שאין מה לעשות : דבר כזה , כמו הצהרת באלפור , ניתן לביטול רק על דרך פשיטת רגל מוסרית , כלומר , אין היא ניתנת לביטול כלל . מלבד זה אין היא "שנואה" כלל ועיקר , והחיים לא גילו כל קשיים מיוחדים בשביל אנגליה . אפילו נראה בינתיים את ארץ ישראל כאילו היא מושבה , הריהי בחזקת פנינה בכתר הקולוניאלי הבריטי . יחסית נוהר אליה זרם חלוצים וכסף גדול יותר מאשר לאוסטרליה , קנדה , דרום אמריקה , שלא לדבר עוד על רודזיה . בתקציב הממשלה עולות ההכנסות במידה ניכרת על ההוצאות . עריה הולכות וגדלות לא מיום ליום , כי אם משעה לשעה ; תעשייתה וחקלאותה מתפתחות בקצב שרחוק הוא מלספק אותנו , אך לגבי אסיה ולא רק לגבי אסיה — אין לו תקדים . וכל הפריחה הזאת אינה עולה לאנגליה אף לא פרוטה אחת , ולא עוד אלא שמאות עיתונים ואלפי סרטי ראינוע בכל קצווי תבל ?< יומון שמרני רב השפעד , באנגליה בשנות ה 20 וה 30 שנמנה עם מתנגדי הציונות .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר