מה הלאה?

עמוד:113

שבא אחריו , שזומן לפני המועד ( כעבור שנד 1 וחצי , ( בחר בהרכב חדש של הוועד הפועל המצומצם . התקדים השני — ועידת לונדון של ! 1920 היא בחרה רק בהנהגה ( בראנדייס " , וייצמן , סוקולוב ( ° והטילה עליה שליחות להרכיב את ההנהלה בעצה אחת עם הוועד הפועל הגדול . ואולם כבר כעבור חודשים מספר נאלצו אחד מחברי ההנהגה הזאת ושניים מחברי "ההנהלה הממונה" הזאת , להגיש את התפטרותם ; ואילו הקונגרס ה , 12 שנה לאחר ועידת לונדון , השיב את הסדר על כנו , שעל פיו נבחרת כל ההנהלה על ידי הקונגרס . מכאן נובע יחסנו למצב שנוצר עתה . מצב זה אינו תקין ועל כן בלתי נסבל . את התנועה הציונית יכול לנהל רק צוות , שנבחר על ידי הקונגרס . כל צוות אחר יכול להיות רק תחליף , נטול סמכות מוסרית ומשפטית . אם ב , 1911—1909 כשהיתה התנועה עוד בתקופת נעוריה , היה התחליף יכול להחזיק מעמד שנה וחצי ; אם בשנים , 1921—1920 כשעוד לא התאוששה התנועה מחורבן המלחמה , היה צורך להשלים עם התחליף במשך שנה שלמה , — הרי עתה , מול תפקידים מדיניים וכספיים עצומים , אין תחליף ההנהלה אלא בחזקת ולד מת . אין לו מקום , אין לו תפקיד . ברגע זה עדיין מוקדם לציין פתרונות של ממש למצב הזה ; יתכן , שפתרון כזה יהיה קונגרס שלא מךהמניין , שעליו כבר דיברו , לפני התפזרותו , צירים רבים בווינה ; ויתכן , שאנשים בעלי אמצאות יעוצו דרד אחרת . דבר אחד ברור : בגלל התגלותה החדשה של אותה רשלנות צינית , שבה , זה כבר ארבע שנים רצופות , מזלזלים בהסתדרות , והיא מתירה שיזלזלו בה , נותרה התנועה בלא הנהלה . שום "בחירות , " באמצעות הוועד הפועל הציוני הגדול , לא יתנו לה את ההנהלה . מצב זה נקרא הפקרות ; ושנתיים להישאר במצב זה אין ההס תדרות הציונית יכולה להרשות לעצמה . בתנאים אלה מאבדות החלטות הקונגרס בדבר הסוכנות היהודית , כשהן עצמן הססניות ובלתי ברורות , כל משמעות ממשית . רובם של אלה שהצביעו בעד החלטות אלו — אפילו רוב מחבריהן עצמם , שניסחו את הערבוביה הזאת — הצטדקו מאחורי הקלעים בכך , שכל זה נע ? 7 ה רק להשקטת אהבתם 4 בראנדייס , לואי דמביץ , ( 1941-1856 ) שופט בית המשפט העליון בארה"ב ומנהיג ציוני . סייע בגיוס תמיכת ארה"ב להצהרת באלפור . נשיא הכבוד של ההס תדרות הציונית בארה"ב , וב — 1921-1920 של ההסתדרות הציונית העולמית . בשל חילוקי דעות עם ד"ר וייצמן התפטר ב . 1921 5 סוקולוב , נחום , ( 1936-1860 ) סופר , עיתונאי ומנהיג ציוני . סייע לד"ר וייצמן בהשגת הצהרת באלפור . נשיא ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית בשנים . 1935-1931

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר