הציונות הישנה

עמוד:111

יהא עלינו להתחשב . זהו הנימוק , שלפיו תעוררנה , כפי הנראה , רפורמות קיצוניות לטובת ההתיישבות היהודית התנגדות ערבית מוגברת , ומשום כך ניתן להגשימן רק בתנאי שתהיה שמירה מזויינת על הסדר בארץ . חיל מצב בהיקף של 1500 איש הנמצא כיום בארץ ישראל למטרה זו — אין בו כדי להספיק , אך דעת הקהל באנגליה אינה רוצה במפגיע להעמיד לא אנשים ולא כסף לשם חיזוקו של חיל המצב הבריטי . שום מליצות לא תעזורנה לנו בעניין זה . יהא צורך לתת עליו תשובה מעשית וממשית . ההתיישבות היהודית יכולה להתבצע רק על חשבונם הפרטי של היהודים . אם דרוש להתיישבות כסף מזומן , נצטרך אנו עצמנו לתיתו . אם לייבוש הביצות דרושים קרבנות אדם , נצטרך אנו עצמנו לתיתם . אם להבטחת התיישבות "המונית" דרושות מכסות חיל משמר חדשות , נצטרך אנו עצמנו לתיתן . כשאנו מדברים על התיישבות "המונית , " אין אנו מתכוונים להתיישבות בלתי מבוקרת . אנו מודים בפה מלא בכורח קיומה של ביקורת קפדנית תוך שמירת הזכות לבחור את החומר האנושי , להכשירו , לקבוע עדיפויות ואפילו לנעול שערים , אולם ביקורת זו צריכה להיעשות על ידי המתיישב עצמו ולא על ידי מפקח מן החוץ . הגוף המבקר את העלייה היהודית צריך להיות — ההסתדרות הציונית . כל הנאמר לעיל , כמובן , רחוק מאוד ממצב הדברים כפי שהוא היום , ואין שום ספק , שהמאבק על העקרונות האלה ( מה שכינינו בשם "מיתקפה מדינית ( " ידרוש מאתנו לא רק מרץ רב וטאקט , אלא גם זמן רב . כל העצות בדבר זהירות ומתינות לגבי ה"שיטות" שיש לנקוט הן בעלות ערך רב . אך כאשר במקום עצות כאלה אנו נתקלים בהכרזות כוללניות ושטחיות , שנושאן מתמצה בהנחה , כי "אנגליה לא תסכים לעולם , " וכי "אין לנו כוח להכריח את השלטון" וכר / — הרי לא נותר לנו אלא למשוך בכתפינו . בדיוק נבואות כגון אלה — פעמים מפיותיהם של אותם הנביאים גופם — שמענו גם בשנת " ) 1916 אנגליה לעולם לא תסכים להקמתו של לגיון יהודי בשביל ארץ ישראל , ( " וב " ) 1917 אתם לא תכריחו את הממשלה לפרסם את ההצהרה הציונית . ( " ועוד ביתר הנאה — ואפילו תוך רעמי צחוק — התלוצצו הבריות בשנת 1897 על חשבון חלומותיו חסרי הטעם של הפליטוניסטן הרצל . לימים הוכח , כי כל הנבואות הללו הם בגדר להג הנשמע בפי אנשים , שאינם מבינים , כי כל דרישה , אם היא הגיונית במהותה ומופנית לבני אדם נבונים וישרים — והעיקר , אם מוסיפים לעמוד בתוקף ובטאקט על הדרישה , יבוא , בסופו של דבר , הניצחון .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר