באסטה!

עמוד:97

כמו שלא יחסרו נימוקים גם נגד נסיין אחר , — תכניתו של ז . א . סוסקין , שאולי נועדה עוד למלא תפקיד חשוב בדברי ימי ההתיישבות היהודית . ההנחה השלישית : — זו שעליה כתב אצלנו י . א . טריווש , במסגרת כלל n Mitteistandspolitik ( מדיניות לטובת המעמד הבינוני , ( או , במובן צר יותר , n — Handwerkspolitik ( מדיניות למען בעל"המלאכה . ( התמיכה הרשמית , שאיפשרה לפועלים לייסד את הבנק שלהם ואת קופות החולים שלהם , צריכה להתחלק עכשיו בין שני אגפי האוכלוסייה היצרנית . לפי זה אין מנוס מכך , שאחד מהם יקבל מעתה ואילך פחות ממה שהוא קיבל עד כה , ובשל כך תיאמרנה מן הסתם הרבה מלים קשות ופוגעות , שאין להן שייכות לעצם העניין . אף על פי כן , יצטרך הדבר להיעשות . חלוקה מחודשת זו כשהיא לעצמה תשקם חיש מהר מאליה , בלא כל אמצעי " התנגדות , " את שיווי המשקל , תרסן את התיאבונות הדיקטאטוריים מצד אחד 1 ואת העצבים המעורערים מצד אחר . אגב , רפורמה זו , מכוח השפעתה העקיפה , תבטל במרוצת הזמן גם אי נעימות אחרת , הגרועה מדיקטאטורה ומעצבים ממורטים . רמת העבודה הנמוכה , שעליה מתאוננים עכשיו מרה , הן לקוחות הפועלים והן לקוחותיהם של בעלי המלאכה . בארצות , שבהן טרם נתגבשו במלואם יסודות התרבות , עובד בעל המונופולין עבודה ברמה נמוכה , ולמת הריו המנוצחים בוודאי שאין אפשרות להגיע להשתלמות עצמית . אבל יתכן שהתוצאה החשובה ביותר מרפורמה זו תהא איזון הריבוד שיביא לטיהור האווירה המוסרית . גם אם נקזז ממסכת ההגזמות , תישאר בעינה העובדה שאין חולקים עליה , כי בחיי הכלכלה של תל אביב , ולא של תל אביב בלבד , מורגש לחץ לא בריא מצד חלק אחד של האוכלוסייה על כל שאר חלקיה . נשארת בעינה גם העובדה , וגם עליה אין חולקים , שלחץ זה נשען לא רק על יחסי הגומלין הטבעיים שבין הכוחות , אלא גם על תמיכה כספית חיצונית — מובן , תמיכה עקיפה . בין כל קטעי הציטוט שהבאתי בתחילת מאמרי , השמטתי במתכוון קטע אחד , שאביאנו עכשיו 1 "אין הדעת סובלת , 7 סוסקין , זליג ( אויגן ) , ( 1959-1873 ) יליד קרים , מאבות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל . הוסמך לאגרונום . ב 1903 השתתף במשלחת לאל עריש . הצטרף למפלגה הרוויזיוניסטית בהיווסדה ופעל למען ייסוד משקים חקלאיים אינטנסיוויים . ב 1934 ייסד את נהריה על פי עקרונותיו . בסוף ימיו טיפח את שיטת החקלאות ה"הידרופונית . "

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר