באסטה!

עמוד:94

הוראות הניתנות על ידי בעל הבית . משום כר נבנים , למשל , בתל אביב בתים רבים מתוך רישול , וממילא אין הם מוצקים . על מחאתו של בעל הבית משיב מישהו מן הצעירים : הבית יעמוד כעשר שנים , תספיק לעשות רווחים — . " " אם לא נשמע להם ונשכור פועלים שלא מן הלשכה , הריהם לא יירתעו אפילו מתגרת ידיים . עם זאת אין חשבון מעשיהם מושתת על כך , שהם גיבורים כאלה , אלא על כך , שהציבור היהודי חושש מפני שערוריות ומפני התערבותם של האירים ( כלומר , השוטרים האיריים , ( ומשום כך יוותרו להם — . " "בהסתדרות העובדים עצמה ישנם אנשים , שכל זה שנוא עליהם , אבל לאן ילכו 1 אם יישארו בבדידותם , הרי משמע הדבר , שיישארו בלי עבודה , בלי בית אוכל ובלי עזרה רפואית — . " "והרי לפניך — גסות ללא נשוא , ללא סיבה , סתם ככה — לשם השתחצות ... " אני מפסיק לצטט , כי אין לדבר סוף . כל זה אינו פשוט כל כך , ויש לברר את הדברים בזהירות . מצבן המיוחד של הסתדרויות הפועלים נוצר לא משום זדון לבו של מישהו , אלא משום שבתקופת השנים 1923—1919 היה הדבר בלתי נמנע . על עולים בעלי אמצעים לא ניתן אז אפילו לחלום ; המטבע של מזרח אירופה לא היה לו כל ערך . להשלים עם העדר גמור של עלייה , הרי פירושו של דבר היה — לתת נשק בידי אויבינו , שבאותו פרק זמן צעקו כבמקהלה : "הרי היהודים עצמם אינם רוצים לעלות לארץ ישראל . " נשארה איפוא דרך אחת להכניס לארץ , לכל תהום שניתן , יסודות אנוש זולים ולא מטופלים במשפחות , כלומר , במסגרת החקלאות — בקבוצות , שקיומן הרבה יותר זול מאשר קיומו של יישוב שמשקו פרטי , ובעיר — במפעלים קואופרטיוויים . דרך אחרת לא היתה . אפשר , ואפילו קרוב לוודאי , שעם זה היה המחיר ששולם גדול מדי , או שלא כל הסובסידיות עד הפרוטה האחרונה הוצאו על עבודה יצרנית , להבדיל מעבודה מפלגתית . הוצאות דלף אלה , ככל שהיו , אינן אלא פרוטות בהתחשב עם שתי עובדות יסוד : ראשית , הודות לשיטה זו הצליחו לשמור למראית עין על עבודת ההתיישבות בתקופה , שבה היה העדר "מראית עין" זו עלול לקפד את הצהרת באלפור בעודנה באיבה ; ושנית — היסוד האנושי ה"זול" נתגלה בדרך כלל כיסוד יקר ערך ביותר , עם מלאי עצום של מרץ , התלהבות , מסירות נפש , גמישות וכושר ארגוני . לפיכך התפתחה ה"התיישבות למראית עין" ונהפכה בחלקה הגדול לכיבוש התיישבות רציני , וככל שנפרט ונלך את החטאים השחורים , בין שגגות ובין זדונות על חשבון קופות החולים , בתי האוכל ,

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר