באסטה!

עמוד:93

יתירה מזו : שתי התלונות , לפי דברי הנוגעים בדבר , קשורות זו בזו קשר אמיץ . ההנהלה הציונית מתייחסת בחוסר תשומת לב לבעלי המלאכה , או למתיישבים , בעלי האמצעים הזעירים , בישוביהם החדשים הפרטיים , משום שהיא "שבויה בידי הפועלים , " והפועלים "כבשו את שלטוךהדיקטאטורה" רק הודות לכך , ש"הם נתמכים ומוחזקים על ידי ההסתדרות הציונית . " הבה נמנה את התלונות האלה אחת לאחת : "בעלי המלאכה כאילו אינם מובאים בחשבון . כשאומרים , שבארץ ישראל ישנם 1000 מובטלים , הרי משמע הדבר 1000 — פועלים מחוסרי עבודה ; שבצידם ישנם עוד 1000 בעלי מלאכה ( עם משפחותיהם (! השרויים באותו מצב , אד אין עניינם נוגע לאיש . וכשמודיעים לכל העולם שהאבטלה באה לקיצה , הרי משמע הדבר הוא רק זה , שכל חברי הסתדרות העובדים מסודרים ; העובדה , שבעלי מלאכה ( עם משפחותיהם (! עודם יושבים , אולי , בלי עבודה , אינה מעניינת איש — . " "כאשר מצויין בתקציב : כך וכך להתיישבות — משמע הדבר , שהסובסידיה ניתנת ליישוב שייחודו הוא בכר , שהוא בעל אופי פועלי . ואילו המתיישב בעל המשק הפרטי — מניחים לו להיחלץ מן המיצר בכוחותיו שלו עצמו , או לשקוע בתהום . משקו , כפי הנראה , אינו נחשב בגדר התיישבות — . " "זה למעלה מחמש שנים שחלק הארי של הכספים הציוניים , במישרין או בעקיפין , נכנסים לקופות הסתדרויות הפועלים , והודות לכך הן התלכדו ובנו לעצמן משק מפלגתי עצום . מלבד הקבוצות , שאותן רואות הן בבחינת אחוזותיהן הפיאודא ליות , יש להן מרפאות , בתי הבראה , מוסדות תרבות וכר , שלא לדבר עוד על עיתונות ומשרדים . איש אינו יכול להתחרות בהן בתחום זה , משום שמאחוריו אינו עומד דוד אמריקני עשיר כל כד , והן משתמשות בזה לא רק כדי להעמיד לרשות אנשי שלומם שירותי רפואה , בתי ספר ומקורות פרנסה , אלא גם כדי לדחוק את רגלי יריביהן — . " "הן אוסרות על בעל המלאכה לעבוד בסדנה אחת עם בנו שלו ; כן אוסרות הן על שני שותפים לעבוד בסדנה אחת — . " "זה לא מכבר עדיין היתה להסתדרויות הפועלים אפשרות לקבל עבודות קבלנות במחירים מוזלים ביותר , משום שמישהו כיסה את גרעונותיהן — . " "כאשר עורכים הפועלים שביתה , מתגלה לפתע , כי על פי 'זימון מסיבות' מסתדרות בםמיכות"מקום אי אלו עבודות ציבוריות בלתי צפויות בהחלט , והשובתים מתפרנסים והולכים בעוד שבעלי הבתים , המצטופפים לעיתים עם האשה ושלושת ילדיהם בחדר אחד , נושאים בכל ההפסד — . " "אם רצונך לבנות בית , הרי מחוייב הקבלן שלך לשכור פועלים דרך הסתדרות העובדים , והיא תתן לך את מי שרצוי בעיניה ; לא מקובל להתווכח על כך , ומכל מקום אין הטיעון מביא לשום תוצאות . במחנה הזה מצויים פועלים שאינם יודעים את עבודתם , ומצויים גם כאלה , שאינם רוצים לדעת . אין הם נשמעים לשום

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר