תמימות דעים

עמוד:84

בסאן רמו לבטל את המימשל הצבאי . עכשיו ערך הר הצופים לאדון אלנבי תשואות סוערות . בכך הופגנה בבירור — כדי לשכנע את הזרים הנוכחים — ההארמוניה המלאה השרויה בין השלטון לבין הציונים . לאחר שיצאו הזרים את הארץ לחזור לבתיהם , יהא עליהם לדווח ביושר : אמנם , אוניברסיטה איננה , אך חלף כך שרויה שם אהבת גומלין מפליאה מצד השלטון אל הציונים ומצד הציונים אל השלטון ; הציונים מרוצים , כפי הנראה , למעלה ראש . אך יורשה לנו לשאול כל מתנגד ישר להשקפותינו : וכי איזו מסקנה אחרת היה יכול להסיק אורח זר מגילוי אהבה הדדית זו י ושאלה שנייה : האם דרוש , האם מתאים , האם יש משום תועלת לנו הציונים — נוכח ההכרה הכללית הרווחת אצלנו , כי מדיניות הממשלה אינה נוחה לנו , — ביצירת רושם כ ז ה בכל העולם ? העיתון הווארשאי — ואותם האלפים השוגים יחד עמו בהזיות באותה רמה של עומק ראייה פוליטי — צוהל : "ההפגנה עשתה רושם עצום . " אין העניין בעוצמת הרושם , אלא מי הוא המתרשם ומה טיבו של הרושם . פעם אחת שלח דון ז'ואן צוענים לנגן סרנדה מתחת לחלונה של דונה קלארה , שבה היה הוא מאוהב , אד הצוענים נקלעו בטעות לרחוב אחר וביצעו את הצגתם תחת גזוזטרתה של דונה מאריה , שאותה לא היה הוא מסוגל לסבול . דונה מאריה היתד . אחוזת התלהבות והטילה למטה פרח ; למחרת הבוקר באו הצוענים אל דון ז'ואן לתבוע את שכרם — על סמך הנימוק שהסרנדה עשתה רושם עצום . זו מעשיה ספרדית , אך ישנה גם מעשיה ארמנית — על המפגין , ש"במקום זעקת 'הצילו' קרא בטעות 'הידד' ... " שמענו טענה , כאילו יחסנו למעמד הר הצופים הוא יחס "מרושע . " אגו מצטערים מאוד על אותם האנשים , הרואים בהתרגזותנו זדון . לנגד עינינו משתדלים הם , כמו ברומי הישנה , לזרות עפר בעיני העם בעזרת שעשועים ; בפיסגות התנועה בנו להם את קינם הבורות הפוליטית והעדר עקרונות ציני ; בתחתית מתנהלת מכירת קולות צינית באותה מידה בעד תקציב ; באופק מתקשרים ענני סערה , מינהליים ואלימי אגרוף ; אזהרותינו המרות נישנות וחוזרות בפי אלפים בכל פינה " ) המלים 'ראזסוויט' ראמת' נהפכו כאן לשמות נרדפים , " כותבים אלינו מארץ ישראל — , ( אך הניוון השתלט על ההמון ונפש העדר נמשכת בהכנעה אחר אדמת הביצות ומטביע את קול המצפון בתשואות הנערכות לאדון אלנבי . לשם מה , רבותי , אתם מרגיעים עצמכם בעזרת הבדייה על "רשעותנו" ? הרגשתנו קשה מזו לאין ערוך — הרגשת בוז . " בוועידת סן רמו ( איטליה , ( שהיתה ועידה בינלאומית , שנערכה באפריל , 1920 נדונו בעיות ביצוע חוזה וורסאי , לרבות חלוקת שטחי המאנדאט . הוועידה הפקידה את המאנדאט של א"י לידי בריטניה והטילה עליה את האחריות להגשמת הצהרת באלפור .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר