תמימות דעים

עמוד:80

תמימות דעים מחמת יחסנו הנוקשה ל"אוניברסיטה" הוקיע אותנו אחד מעיתוני וארשה , בעוון חוסר עקיבות . הוא כותב r אתה , המייחס חשיבות כה גדולה למדיניות , — איך זה התעלמת ממשמעותה המדינית העצומה של ההפגנה הזאת ן — כבר נגענו בשאלה ז 1 ברפרוף ב"יומן" שכתבנו לאחרונה . אבל עכשיו , כדי להפיג את כל הספקות , הננו מצהירים במדוייק לא זו בלבד שלא נתעלמנו , אלא שאנו טוענים , כי מבחינה מדינית , ראשית , לא הביאה הפגנה זו כל תועלת ; שנית , היא גרמה נזק רב . הפגנה מדינית מביאה תועלת בשני תנאים , או , לפחות , באחד משני תנאים . הראשון — אם משימת ההפגנה היא לחשוף הצטברות כוחות מבפנים במגמה לעורר תזוזה רצויה לנו בהלך הרוח של הממשלה . הפגנות כאלו עורכת מפלגה , המתאמצת להשיג ויתורים או רפורמות אלה או אחרים : היא פורשת לפני השלטון בפועל את מלוא יריעת כוחה , את כל עוצמת האהדה הציבורית שממנה היא נהנית , ותובעת שינויים מתאימים בטאקטיקת הממשלה . לאחר זאת באה כרגיל הפגנה זו או אחרת מצד הממשלה , למשל , נאומו של שר , שלפי תוכנו אפשר לשפוט , באיזו מידה הצליחה ההפגנה . התנאי השני להפגנה " מועילה" הוא להכריז , לכל הפחות , על אותו רעיון מוגדר , שלמענו אנו נאבקים ואשר ממנו העולם עדיין מתעלם , להכריז עליו , ולוא גם בלא לפנות את הדרך לתזוזה מיידית לטובתנו . בהקפדה על התנאי הראשון יש בהפגנה משום מעשה פוליטי ; בהקפדה על השני — מוסרי . החשיבות שבמעמד הר הצופים , במובן הראשון , היתה שווה לאפס ; במובן השני — עוד גרוע מזה . 1 הכוונה למאמר המערכת ( בלא חתימת שם הכותב ) בראשית כל גליון ה"ראזסוויט 2 . " מעמד פתיחת האוניברסיטה העברית על הר הצופים .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר