הרצאות בוועידת־היסוד

עמוד:79

אנגליה הן את האנשים לחטיבה החדשה והן — במידת היכולת — את האמצעים הכספיים . ( בשנת 1921 חישבה ההנהלה הציונית את הסכומים האלה ומצאה שהם מהווים 40 אלף לי"ש לגדוד . ( החטיבה היהודית צריכה להוות חלק של חיל המצב הבריטי , על אותם היסודות , ככל גדוד בריטי אחר — אבל חלק קבוע . יש לבדוק מחדש את הרכב הז'אנדארמריה והמשטרה המקומית : יש להרשות את הכניסה לתוכן רק לאותם היסודות , שנאמנותם למאנדאט ורצונם לקיים את הסדר אינם מוטלים בספק . על הנוער העברי בארץ ישראל ובגולה להכשיר עצמו בשיטתיות לתפקידי הביטחון .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר