הרצאות בוועידת־היסוד

עמוד:77

פרסמה את ה"ספר הלבן" רק כדי לפייס את הערבים על הצהרת באלפור . מטרה זו לא הושגה , לכן נופל ממילא גם המסמך הזה . " מועצה מחוקקת , " שבה ישבו 10 ערבים ו 2 יהודים , גם אם יצורפו אליה לשם איזון 11 פקידי ממשלה , אינה באה , כמובן , בחשבון . סמואל הודה בז'נווה , כי יצירתו של פארלמנט בעל רוב ערבי מכריע עלולה לשים לאל את המאנדאט . אך גם תכנית זו שמה קץ למאנדאט . במקום מחאות נגד העלייה בפי חברי הוועד הפועל הערבי , שהוא גוף לא רשמי , ישמיעו אותן כל נציגיה הנבחרים של הערבים . אין להסיק מכאן , שאנו מתנגדים למוסדות נבחרים . אך הנציגות צריכה להיות פרופורציונאלית לא להרכב האוכלוסייה היום , ההולך ומשתנה מדי שנה בשנה , אלא ליחס שבין שני הגורמים , המהווים מעתה , על פי המאנדאט , בעליה של ארץ ישראל . - האחד — עם ישראל כולו , כלומר , מיליונים , והאחר — האוכלוסייה הנוכחית בארץ , כלומר , 800 , 000 נפש . פחות מכל רשאים לחלוק על השקפה ז 1 האנגלים . ב"מושבות הכתר" שלהם יש פארלמנטים , שבהם מהווים הפקידים האנגלים את הרוב ו והם טוענים ( ובצדק , ( כי דבר זה הוא בהחלט לפי מידת היושר — אף על פי שאין שם שום אוכלוסייה אנגלית — באשר אנגליה נושאת על שכמה את ה"שליחות והאחריות . " שליחות עצומה ואחריות עצומה הטיל המאנדאט גם על עם ישראל ; ההקבלה היא שלימה , ויש בה אף יתרון לזכותנו , שהרי אנו מיישבים את ארץ ישראל בפועל . מובן , שאני עומד על כך , שהרוב שלנו יהיה דווקא 15 נגד ; 1 אין זה עניין לדקדוקי חשבון ; אך אין מקום לדיבורים על מיעוט יהודי בפאר למנט . הדמוקראטיות אינה מתבטאת במניין הנפשות שבעין ; העיקרון הדמו קראטי דורש , שתינתן זכות דעה לכל מי שמוטלות על שכמו "שליחות ואחריות . " מסקנתנו הכללית היא איפוא — אין להפריד בין הציונות לבין המיתקפה המדינית . לפי דעתי עליה ללבוש צורה של "צ'ארטיזם" — עצומה יהודית כלל עממית , שטרם עריכתה יש להכשיר את דעת הקהל העולמית ואת הממשלות , אפילו את הממשלות ה"אויבות . " כאן צודקים בהחלט נ . הופמאן וי . טריווש : בקרב הממשלות , המחוקקות חוקים המזיקים ליהודים , יש יסודות , המסוגלים לתמוך , מתוך אינטרסים שלהם , בפתרון קונסטרוקטיווי 8 תנועת רפורמה באנגליה בשנים 1848-1838 שהעלתה את התביעה לחקיקת " מגילת זכויות לעם 9 . " צירים בוועידת היסוד של הציונים הרוויזיוניסטים . טריווש , ישראל , ( 1953 -1882 ) עורך דין באודיסה . השתתף בהקמת ההגנה העצמית בעיר זו . השתתף בוועידת הלסינגפורס . מראשוני המצטרפים למחנהו של ז'בוטינסקי .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר