הרצאות בוועידת־היסוד

עמוד:76

סעיפים אלה או אחרים של כתב המאנדאט 1 ובשנת 1922 סמכה מועצת חבר הלאומים את ידה , על בסיס סעיף , 25 על החלטה , שלפיה לא ייושמו התקנות ה"ציוניות" שבמאנדאט לגבי עבר הירדן . החלטה ז 1 יש לבטל . אד יש להעיר , שגם עתה , — על סמך סעיף 15 שבכתב המאנדאט ( שלא בוטל גם לגבי עבר הירדן ) — אין להפריע את היהודים מלהתיישב ממזרח לירדן ומליהנות שם מאוטונומיה תרבותית . מתוך ההרצאות והוויכוחים על העלייה , על הרפורמה הקרקעית , על הרפורמה בענייני מסים ומכס ועל המלווה , כבר הובהר כל צרכו עיקר תוכנן של תביעותינו המדיניות . ברצוני רק להוסיף , בשאלת המלווה , שכאן תיתכן בהחלט מזיגה בריאה של העיקרון העסקי עם ההתלהבות הלאומית . בכאן נעוצה התלהבות ההמונים , המעלה סכומים עצומים לקרן היסוד ולקרן הקיימת , וכן גם ההתלהבות המתחוללת בקרב ה"גבירים , " שאת קיומה אין אנו מכחישים , — אין ספק , שהתלהבות זו עוד תגבר כאשר במקום תרומות יציעו להם לחתום על אגרות חוב בערבות . לכן אני מאמין באמונה שלימה בהצלחת המלווה גם בריבית צנועה ביותר . אך לביצוע הרפורמות יש צורך במינהל בעל רצון טוב . פקידים אנטי ציונים בארץ ישראל ה מ א נ ד א ט ו ר י ת , הרי זה אבסורד , הפרה גלויה של ההסכם . כאן יש לאפשר את שירותם רק של אנשים המתייחסים באהדה לעקרון המאנדאט , אחרת יהא זה לא מוםרי , הן מצד הממשלה והן מצד הפקידים עצמם . בכלל , מן הראוי להקים באנגליה הכשרה מיוחדת בשביל n civil Service לארץ ישראל , כפי שהוא קיים בשביל השירות בהודו . אך העיקר הוא , שהנציב העליון יהיה אדם המסור לתפקידו . הגוף היחיד שיוכל לשפוט על מסירות זו הוא ההנהלה הציונית . מכאן נובעת הדרישה , שהנציב העליון יתמנה תוך הסכם עם ההנהלה . כיום תיראה תביעה זו בעיני רבים קיצונית מדי ; אד בשנת 1921 הסכים לה מדינאי מתון כחיים וייצמן , וזה היה הבסיס להסכם שחתם עמי . — בשעת ביצוען של הרפורמות יהא , כמובן , צורד בשמירה מוגברת על הסדר , אך על כד נסב את דברינו בהרצאה אחרת . בזה מיצינו את החלק החיובי של המצע . אך יש גם חלק שלילי — המאבק בפירושים מצמצמים של ה"בית הלאומי" ובתכניות להקים פארלמנט בעל רוב ערבי . מסמכים המכילים "הבהרת" המטרות הציוניות יש לטאטא ולסלק אחת ולתמיד . בייחוד את ה"ספר הלבן" משנת . 1922 הסכמת הציונים נסחטה אז באיומים , וזה בלבד דיו בשבילנו כדי לכפור בו . אך העיקר הוא — הממשלה 7 שירות המדינה בבריטניה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר